Royal Flora Holland shoot 1 2 1024 18

Jaarverslag 2020

Samen groeien

De coronacrisis maakt duidelijk dat de wereld om ons heen verandert. Trends die we al zagen, zetten in hoog tempo door. De sector digitaliseert en internationaliseert.

Jaarverslag 2020
Lees meer

Voorwoord van onze directie

RFH Directie Steven David

Onze sector heeft zich vorig jaar van zijn allerbeste kant laten zien. De dramatische terugval van de internationale vraag in maart en april zorgde vanzelfsprekend voor veel onzekerheid onder onze leden. Een grote dip bleef uit en de markt herstelde snel, mede dankzij het Noodfonds dat diende als vangnet dat zorgde dat kwekers hun productie op peil konden houden. We zijn enorm trots op de grote veerkracht die de sector heeft getoond. Iedere kweker of handelaar heeft de crisis anders beleefd, omdat het voor elke ondernemer anders was. Sommigen hebben wellicht een goed jaar gedraaid, voor anderen is de crisis nog dagelijks voelbaar. De gevolgen van de crisis wijzen ons erop dat we juist nu vaart moeten maken met de uitvoering van onze strategie, zodat we onze kwekers en kopers kunnen helpen hun handel weer op de rit te krijgen en efficiënter te organiseren. Zo werken we met elkaar aan een duurzame groei van de sierteelt. In 2020 hebben we daartoe grote stappen gezet.

Steven van Schilfgaarde, CEO Royal FloraHolland

David van Mechelen, CFO Royal FloraHolland

We willen onze leden, kopers en andere stakeholders bedanken voor de samenwerking en het vertrouwen dat zij in ons hebben gesteld. Connect to grow!

Download center