Royal FloraHolland | Managementcolumn: Wat als, is een heel…
Terug naar overzicht

Managementcolumn: Wat als, is een heel belangrijke vraag

13 maart 2024

André van der Linden 5 1

In deze reeks columns geven we het woord aan directie en managers van Royal FloraHolland. In deze column gaat onze CIO André van der Linden in op (mogelijke) verstoringen en hoe daarop te anticiperen.

In de media verschijnen vaker dan vroeger berichten over netwerkstoringen of lokale uitval van de elektriciteitsvoorziening. Een storing van Instagram of WhatsApp is voor sommige mensen heel vervelend, maar op bedrijfsniveau doorgaans niet meteen schadelijk. De uitval van elektriciteit liet zich vorig jaar voelen toen in de aanloop naar Moederdag Aalsmeer-Zuid rond 7.00 uur getroffen werd door een stroomstoring. Noodgedwongen hebben we toen het veilen opgeschort tot 8.00 uur. Menigeen zal denken, ‘zo’n vaart zal het wel niet lopen’. Toch lijkt het mij raadzaam na te denken wat de gevolgen kunnen zijn van langere storingen op de eigen kritieke bedrijfsprocessen. De ervaring leert dat er altijd dingen fout kunnen gaan, ofwel door technisch falen, een cyberaanval of door een menselijke fout. Dat is helaas onontkoombaar. Vanuit mijn rol als CIO ben ik me daar zeer van bewust. De eerste vraag daarbij is ‘wat heb je zelf in de hand, waar ben je afhankelijk van systemen van derden en welke alternatieven kun je zelf al voorbereiden?’

Noodportaal
Bij de stroomuitval op Aalsmeer-Oost snelden sommige kopers naar het gebouw van Royal FloraHolland aan de overkant omdat daar wel stroom was. Anderen waren voorbereid en maakten gebruik van noodaggregaten. Maak je gebruik van de cloud, dan kun je via een andere pc gewoon doorwerken als je eigen computer crasht. Daarmee minimaliseer je de business-impact als er iets misgaat. Dat geldt niet alleen voor administratieve processen, maar ook voor operationele processen. Als je de eigen klimaatcomputer op de tuin op afstand kunt bedienen, betekent het dat als de beveiliging niet op orde is, buitenstaanders hetzelfde kunnen doen. Lang niet iedere kweker heeft de standaardinstellingen aangepast en maakt gebruik van bijvoorbeeld een sterk wachtwoord. Dit laat zien waar mogelijke kwetsbaarheden zitten.

Natuurlijk kijken we zelf ook uitgebreid naar onze eigen bedrijfsprocessen. In onze technologische ontwikkelingen hanteren we een strategie van maximale onafhankelijkheid, met modulaire ontwikkeling en ontkoppeling van systemen. Floriday speelt daarin een steeds belangrijkere rol. Steeds meer kwekers en kopers gebruiken Floriday voor hun dagelijkse commerciële processen. De groeiende afhankelijkheid en daarmee verantwoordelijkheid, vraagt om een alternatief, mochten we ooit te maken krijgen met een grootschalige storing. Daarbij moet je denken aan het nauwelijks voor te stellen scenario dat de public cloud, in ons geval die van AWS, wegvalt. Er is daarom een Noodportaal gebouwd, in een andere cloud, dat kwekers beperkte, maar vitale functionaliteiten biedt voor de twee kernprocessen van het platform: de aanvoer voor de klok- en directe handel. We hopen dat we dit nooit hoeven te gebruiken, maar we zijn voorbereid op het onvoorstelbare.

Vitale infrastructuur voor de sierteelt
Met Floriday ontwikkelen een sectorplatform met steeds meer functionaliteiten. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Want de hele keten moet blindelings kunnen vertrouwen op dat platform. Voor de sierteelt is Floriday meer en meer een vitale infrastructuur aan het worden, waarmee we in het belang van de hele sector de keten efficiënter kunnen maken. Denk aan het faciliteren van duurzaamheidsinformatie waar in de keten steeds meer om wordt gevraagd, zoals de in de toekomst gevraagde footprint-informatie en verpakkingsdata. Door het gebruik van nieuwe technologie, zoals de API-koppelingen, kunnen we dit via Floriday ontsluiten. De bestaande oude technieken zoals de VMP-koppelingen, Florecoms, etc. zijn daarvoor volstrekt ontoereikend. Denk hierbij ook aan de EAB die bijvoorbeeld nu nog wordt gebruikt voor de aanvoer van de klokhandel. Deze gaan we in 2025 totaal uitfaseren.

Met het groeiend belang van Floriday, is het essentieel dat Floriday ongestoord draait. Toch realiseren we ons dat elke verandering binnen het digitale platform leidt tot een kans op verstoring. We hebben daarom gekozen voor een aanpak waarbij we daar rekening mee houden. Bijvoorbeeld door als het onverhoopt niet direct goed gaat, we de verandering weer snel kunnen terugdraaien. Ook kiezen we ervoor om kleine stappen te nemen en eerst te experimenten en zo nodig bij te sturen. Op digitaal vlak zijn we een lerende organisatie.

Voor andere delen van het IT-landschap, bijvoorbeeld het IT-netwerk, is onze les dat we meer dan voorheen gebruikmaken van gespecialiseerde dienstverleners op deelgebieden. Interessant is dat we daarmee ook aanzienlijke kosten besparen. Specialisten zijn in staat om een probleem sneller op te lossen. Dat doen ze sneller dan allrounders en daarmee is de impact op bedrijfsprocessen kleiner. Ook dat is een vorm van kostenbesparing.