Royal FloraHolland | Managementcolumn: 'Een warm bad vol…
Terug naar overzicht

Managementcolumn: 'Een warm bad vol ondernemerschap'

24 april 2024

Pieterbootsma
In deze reeks columns geven we het woord aan directie en managers van Royal FloraHolland. In deze column vertelt Chief Value Officer Pieter Bootsma over zijn eerste 100 dagen bij Royal FloraHolland.

Woensdag 24 april ben ik precies 100 dagen bij Royal FloraHolland. Die kleine mijlpaal wordt vaak gezien als een geschikt moment om de eerste ervaringen te delen. Ik kan me daarin vinden, hoewel ik iedere dag opnieuw nieuwe indrukken en inzichten opdoe. Want tot dusver is geen dag hetzelfde. De sierteelt voelt voor mij als een warm bad. Dat geldt niet alleen voor contacten met alle nieuwe collega's, maar zeker ook in het contact met kwekers en kopers. Juist die contacten zijn van groot belang voor mij als Chief Value Officer, echt waardevolle dienstverlening creëer je met elkaar.

Ik ben serieus onder de indruk van het ondernemerschap in de sector. Natuurlijk zien kwekers en kopers de uitdagingen waar ze voor staan, maar die gaan ze zeker niet uit de weg. Ik ervaar veel enthousiasme en positivisme binnen en buiten Royal FloraHolland. In mijn ogen belangrijke voorwaarden voor succesvol ondernemen.

Waardecreatie centraal
In de afgelopen periode heb ik heel veel gesprekken gevoerd en ben ik aanwezig geweest bij meetings met kwekers en strategische sessies met kopers. Het zal niemand verbazen dat daarbij geregeld de vraag naar voren kwam wat de functie van Chief Value Officer inhoudt. Een logische vraag als je als eerste invulling geeft aan die functie bij de coöperatie. Waardecreatie raakt het fundament van Royal FloraHolland als vereniging en bedrijf. Uit eigen ervaring weet ik hoe uitdagend het is om, gelet op de diversiteit onder kwekers en kopers, te zorgen dat de eigen organisatie goed opgelijnd staat voor succes.

Het mooie is dat waardecreatie zich niet laat beperken door organisatiegrenzen. Het is dan ook logisch dat ik nauw optrek met Steven van Schilfgaarde en David van Mechelen. Samen werken we aan een visie en concrete aanpak op (internationale) groei, een optimale inrichting van de eigen organisatie en een zo efficiënt mogelijke inrichting van ons logistieke platform met onze hubs.
Vanaf de eerste gesprekken met collega's, kwekers en kopers ben ik verrast hoe men zowel binnen als buiten het bedrijf spreekt over hoe we al staan opgesteld. De strategie staat als een huis. Floriday als digitaal platform heeft nu al grote toegevoegde waarde in het internationaal bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Er ligt een enorme potentie voor verdere groei van Floriday, door introductie van meer functionaliteiten en het verhogen van het gebruik.

Intensief samenwerken
Waardetoevoeging is vooral succesvol als die in co-creatie plaatsvindt. Voor kwekers doen we dat onder de vlag van ‘Grower Value Creation’. In het geval van kopers noemen we het ‘Buyer Partnership Development’. Ik zal kort toelichten wat ik hiermee bedoel. Eerder is bij RFH al afscheid genomen van het principe van one-size-fits-all. Dat geldt vanwege de grote diversiteit in de sector, in versterkte mate voor waarde creatie. Wat van waarde is, verschilt per type ondernemer. Samenwerking en respect hebben voor onderlinge verschillen zijn daarom meer dan noodzakelijk.

We merken bijvoorbeeld dat onze leden veel waarde hechten aan een beter imago voor de sector. Vergroten van koopkracht op ons Royal FloraHolland platform en bieden van kosten efficiënte dienstverlening, is voor kwekers natuurlijk van groot belang. Met kopers kijken we naar nieuwe mogelijkheden om ze maximaal te ontzorgen in hun supply chain op een manier die bij hun bedrijf past. Investeren in de huisvesting op onze hubs en snellere routes naar, van en tussen onze hubs, dat is waar we voor kopers het verschil kunnen maken.

Waarde laat zich lang niet altijd direct in euro’s vangen. Laten we het stimuleren van duurzaamheid, het verhogen van kwekerstevredenheid of het vergroten van sectorwaarde vooral niet vergeten. Juist vanuit die bredere definitie is het nodig om meer out of the box te denken.

Na dertig jaar in de luchtvaart werkzaam te zijn geweest, is de sierteeltsector een andere tak van sport. Toch zijn er ook veel overeenkomsten. Dagelijks ervaar ik dat mijn ervaring bij Air France-KLM goed van pas komt. Ik zie heel veel kansen, ook voor groei. Niet alleen voor Royal FloraHolland, maar ook voor onze kwekers en kopers. Want hun succes is ook ons succes en omgekeerd. In de komende tijd kom ik regelmatig in de lucht hoe ik bij wil dragen aan het nog verder vergroten van ieders succes en de trots op deze mooie sector.