QR-code helpt u

Het kan gebeuren dat uw product arriveert bij Royal FloraHolland maar uw EAB nog niet is verwerkt in de veilingsystemen. Dan ontbreekt dus de EAB en wordt de partij niet meer geveild. De QR-code biedt dan een oplossing in deze incidentele situaties.

QR-code helpt u

De QR-code is een aanvulling op de bestaande barcode en biedt alle noodzakelijke informatie over een partij om te kunnen veilen. Onderdeel van de QR-code zijn ook het vijfde en zesde sorteerkenmerk en het foto-ID. Deze informatie is niet op de papieren aanvoerbrief te vinden. Heeft u wel uw EAB ingevoerd, maar is deze - om wat voor reden - niet op tijd verwerkt in de Royal FloraHolland systemen, dan kunt u terugvallen op de QR- code. Voorwaarde is dat uw productfoto is opgeslagen in de beeldbank en de QR-code een geldig foto-id bevat.

Hoe komt u aan de QR code?

Per 1 maart 2017 is het voor softwareleveranciers verplicht om de QR-code op te nemen in hun softwarepakketten. Nadat u uw EAB-bericht hebt ingevoerd (inclusief alle verplichte kenmerken) verschijnt de QR-code automatisch op de papieren aanvoerbrief. Het is belangrijk dat u de aanvoerbrief pas print nadat u alle partijgegevens hebt ingevoerd.

Geen QR-code op de papieren aanvoerbrief?

Controleer of u werkt met de meest recente EAB-versie van uw softwareleverancier. Ziet u nog steeds geen QR-code, neem dan contact op met uw softwareleverancier.

Maakt u gebruik van een matrixprinter of schrijft u brieven, dan beschikt u niet over een QR-code. Wij adviseren u gebruik te maken van een inktjet- of laserprinter in combinatie met blanco A4 papier, zodat u altijd een back-up scenario heeft bij storingen. Het is belangrijk dat u de aanvoerbrief pas print nadat u alle partijgegevens in uw EAB hebt ingevoerd. Is uw EAB niet bekend op het moment dat uw product op de veiling arriveert? En beschikt u niet over een QR-code? Dan wordt uw product niet geveild.