Circulair grondstoffengebruik

Wij streven naar circulair grondstoffengebruik. Dat betekent dat we zo min mogelijk afval produceren en grondstoffen hergebruiken. Want de vraag naar grondstoffen neemt toe, terwijl de voorraad afneemt.

Samen met diverse partners werken we daarom aan een verantwoorde en vereenvoudigde plasticketen. Ook kijken we naar het verduurzamen en optimaliseren van onze afvalstromen en watergebruik.

Verpakkingen

Verpakkingen hebben een belangrijke ketenfunctie. Transportverpakkingen zorgen voor een hoge mate van standaardisatie. Ze dragen hierdoor bij aan een efficiënte keten. Ook bieden verpakkingen bescherming van de met zorg geteelde sierteeltproducten door de keten heen. We kunnen dus niet zonder. Wel proberen we zo veel mogelijk te verduurzamen en minder plastic te gebruiken.

Plastic Pact: in 2025 gebruiken we 20% minder plastic

In 2019 ondertekenden wij het Plastic Pact NL.

We werken aan het zoveel mogelijk terugdringen van de milieueffecten van eenmalig gebruik van onze plastic verpakkingen[AP1] . We voerden vooral veel verbeteringen en innovaties door in onze eigen transportverpakkingen, zoals het meermalig fust. Ook werken we samen met diverse partners aan een verantwoorde en vereenvoudigde plasticketen. We voldoen al aan het eerste en het vierde doel dat het Plastic Pact voor 2025 stelt:
  • Plastic producten in verpakkingen zijn in 2025 100% recyclebaar
  • In 2025 gebruiken we 20% minder plastic dan in 2017
  • Minimaal 70% van alle eenmalige plastic producten en verpakkingen wordt gerecycled zonder verlies van kwaliteit
  • Alle plastic producten per bedrijf moeten gemiddeld bestaan uit minimaal 35% gerecycled plastic

Transportverpakkingen

We voerden vooral veel verbeteringen en innovaties door in onze eigen transportverpakkingen, zoals het meermalig fust.

Productverpakkingen

Ook werken we met ketenpartijen en kennisinstituten aan het innoveren en verbeteren van productverpakkingen (zoals bloemenhoezen, plantenpotten). We verkennen samen de mogelijkheden om concrete stappen voor verduurzaming te zetten. We kijken hierbij kritisch naar ontwerp, materialen, gebruik en hergebruik, reststromen, recycling en nieuwe toepassingen van verpakkingen.

Afvalstromen

Daarnaast blijven we optimaliseren en verduurzamen op het gebied van afvalstromen (plastic, karton en papier, organisch bloemen- en plantenafval) en water (terugdringen drinkwater, hergebruik water, waterzuivering).

Circulair grondstoffengebruik in Floradôme

In het nieuwe Floradôme staat duurzaamheid en verbinding met de sector en medewerkers centraal. Het gebouw oogt niet alleen groen, het ís heel groen. Dat komt door circulair grondstoffengebruik, laag energiegebruik en aandacht voor biodiversiteit. Er is veel gebruik gemaakt van reststromen en hernieuwbare grondstoffen voor het tapijt, vitrage, isolatiemateriaal en de balie bij de receptie. Ook zijn stapelwagens en bloemenfusten hergebruikt.