Productcommissies

Royal FloraHolland is een coöperatie van, voor en door leden. Onze kwekers voeren veel verschillende soorten bloemen en planten aan. Op het gebied van productspecifieke zaken zijn daarom 27 Royal FloraHolland Product Commissies (FPC’s) ingericht.

Ieder lid kan terecht bij een van deze FPC's. Via de FPC hebben leden de gelegenheid om kennis met elkaar te delen over hun product en vanuit die kennis mee te denken en te beslissen over productgerelateerde zaken. De FPC is hiervoor de exclusieve plek.

In een FPC zijn naast vijf tot negen kwekers een sponsor, productmanager en ondersteuner vanuit RFH betrokken. Het voorzitterschap ligt bij een van de kwekers. Zo'n vier keer per jaar vergadert een FPC over vraagstukken en uitdagingen voor de productgroep.

De FPC adviseert, dient als klankbord en geeft signalen af. De FPC is betrokken bij de implementatie van besluiten en de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf met betrekking tot de productgroep.

Consulteren van en communiceren met de achterban is voor de FPC een belangrijke taak. Dit doet de FPC bijvoorbeeld door middel van surveys, een productbijeenkomst, een themabijeenkomst en/of een WhatsAppgroep. Er verschijnt met regelmaat een productnieuwsbrief.

FPC Kernteam

Het FPC Kernteam, bestaande uit enkele managers van Royal FloraHolland en FPC ondersteuners, is medeverantwoordelijk voor het effectief en efficiënt functioneren van de FPC. Dit team zorgt voor een goede verbinding rondom de strategische onderwerpen tussen FPC, Ledenraad en het bedrijf. Het helpt de FPC ook bij issues en het volgen van de juiste processen.

Governance en FPC

Governance betekent: de wijze van besturen. Voor een coöperatie zijn sommige regels daarover in de wet vastgelegd, maar veel wordt overgelaten aan de coöperatie zelf. Dat spreken we met elkaar af in statuten en reglementen. Wilt u weten wat er is afgesproken m.b.t. de FPC's?

Lid worden

Wilt u actief lid worden van een FPC? Of meer informatie. Neem dan contact op met de FPC ondersteuners.