Ledensessies

Ledensessies zijn hét moment waarop leden met elkaar, directie, MT en RvC in gesprek gaan over belangrijke coöperatieve thema's.

Kom naar de Ledensessies op 5, 6, of 11 september!
Schrijf je in

Kom naar de Ledensessies op 5, 6, of 11 september!

Nadat we jullie de afgelopen periode hebben meegenomen in het proces waarin we als Ledenraad hebben gewerkt aan de uitgangspunten van een coöperatieve strategie kunnen we nu de eerste concrete voorstellen met jullie delen.


Presentatie van concrete voorstellen

Samen met het bedrijf heeft de Ledenraad gewerkt aan de invulling van de belangrijkste pijlers van deze strategie:
  • De opzet en invulling van gebruikerspakketten
  • De voorwaarden rondom lidmaatschap binnen onze coöperatie


Het doel van deze ledenbijeenkomsten is het toetsen van de uitgewerkte plannen bij onze leden.

De nieuwe voorstellen gaan over structurele wijzigingen binnen onze coöperatie. De voorwaarden en afspraken die we met elkaar maken hebben dan ook impact op ons allemaal. We vinden het daarom belangrijk dat jullie, voordat de plannen definitief worden, de gelegenheid hebben om mee te kijken en jullie feedback te geven.


Planning

Met jullie terugkoppeling zullen wij, samen met het bedrijf, kijken of er nog aanpassingen in de voorstellen nodig zijn. Vervolgens zal de Ledenraad tijdens de Ledenraadsvergadering op 22 september a.s. dan een definitief besluit nemen over de goedkeuring van deze plannen. We streven ernaar om vanaf 1 januari 2024 de eerste stappen te zetten in de gefaseerde implementatie van de voorstellen.


Locaties en tijden:

  • Dinsdag 5 september (19.00 – 21.00 uur) – Aalsmeer
  • Woensdag 6 september (19.00 – 21.00 uur) – Naaldwijk

Lukt het je niet om aanwezig te zijn bij een fysieke sessie? Sluit dan aan bij de online sessie op 11 september.
  • Maandag 11 september (19.00 – 21.00 uur) – online sessie


Voorgaande Ledensessies

Ledensessies leveren waardevolle informatie op. Deze informatie gebruiken we om onze coöperatie verder te veranderen en te verbeteren. Zo vormt de input uit de ledensessies een belangrijke basis voor de gesprekken van de Ledenraad met de directie en Raad van Commissarissen. In principe organiseren we twee keer per jaar een ronde ledensessies. Dat gebeurt in Nederland en internationaal.

Na iedere ledensessie volgt een samenvatting. Lees hieronder de integratiedocumenten van recente ledensessies terug.