Ledensessies

Ledensessies zijn hét moment waarop leden met elkaar, het MT en de Raad van Commissarissen in gesprek gaan over de belangrijkste coöperatieve thema's.

De sessies leveren waardevolle informatie op die gebruikt wordt om onze coöperatie verder te veranderen en verbeteren. Zo vormt de input uit de ledensessies een belangrijke basis voor de gesprekken die de Ledenraad gedurende het jaar met de directie en Raad van Commissarissen heeft.

Twee keer per jaar organiseren we een ronde ledensessies door heel Nederland, in Duitsland, België, Kenia, Ethiopië en Israël.

Vanwege corona zijn de ledensessies in 2020 en 2021 voornamelijk online. Na iedere consultatiesessie en ledensessie wordt een samenvatting gemaakt. Lees hieronder de integratiedocumenten van recente ledensessies terug.