Royal FloraHolland | Productcommissies

Productcommissies

Royal FloraHolland is een coöperatie van, voor en door leden. Onze kwekers voeren veel verschillende soorten bloemen en planten aan. Op het gebied van productspecifieke zaken zijn er daarom 27 Royal FloraHolland Product Commissies (FPC’s).

Ieder lid kan terecht bij een van deze FPC's. Via de FPC delen leden kennis met elkaar over hun product. Vanuit die kennis denken en beslissen ze mee over productgerelateerde zaken. De FPC is hiervoor de exclusieve plek.

In een FPC zitten vijf tot negen kwekers, een sponsor, een productmanager en een ondersteuner vanuit RFH. Het voorzitterschap ligt bij een van de kwekers. Zo'n vier keer per jaar vergadert een FPC over vraagstukken en uitdagingen voor de productgroep.

De FPC adviseert, dient als klankbord en geeft signalen af. Ook betrokkenheid bij de implementatie van besluiten en de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf met betrekking tot de productgroep, hoort bij de FPC.

Advies vragen van en communiceren met de achterban is voor de FPC een belangrijke taak. Dit doet de FPC bijvoorbeeld door middel van surveys, een productbijeenkomst, een themabijeenkomst en/of een WhatsAppgroep. Er verschijnt met regelmaat een productnieuwsbrief.

FPC Kernteam

Het FPC Kernteam is medeverantwoordelijk voor het effectief en efficiënt functioneren van de FPC. In dit team zitten enkele managers van Royal FloraHolland en FPC ondersteuners. Dit team zorgt rond strategische onderwerpen voor een goede verbinding tussen FPC, Ledenraad en het bedrijf. Het helpt de FPC ook bij issues en het volgen van de juiste processen.

Governance en FPC

Governance betekent: de wijze van besturen. Voor een coöperatie zijn sommige regels daarover in de wet vastgelegd. Een ander deel bepaalt de coöperatie zelf. Dat spreken we met elkaar af in statuten en reglementen. Wil je weten wat we afspraken over de FPC's?

Lid worden

Wil je als lid actief worden in een FPC? Of zoek je meer informatie? Neem dan contact op met de FPC ondersteuners.