Checklist inname en uitgifte fust | Royal FloraHolland

Checklist inname en uitgifte fust

Voor de inname en uitgifte van fust stelden we uniforme richtlijnen op.

Fustuitgifte en -inname altijd aankondigen

Wil je fust inleveren of ophalen? Dit kondig je altijd vooraf aan. Doe dit eenvoudig en digitaal via Fust Online.

Checklist inname fust

Inname van fust kan op alle locaties. Voor de inname van fust gelden uniforme richtlijnen, zodat we met elkaar zorgen voor een kwalitatief goede fustpool:
 • Verander het uiterlijk van het fust niet (en dus ook niet van opzetrekjes): geen beplakking of beschildering of het op andere wijze voorzien van merktekens, symbolen of namen, anders dan op de door Royal FloraHolland toegestane manier en plaats.
 • Lever fust in op stapelwagens met de drie standaard vaste legborden op de bodem.
 • Lever meermalige emmers altijd volledig leeg in.
 • Voor meermalige dozen geldt
  • Lever deze altijd volledig leeg in
  • Graag horizontaal en met de deksel naar boven
  • Altijd een set van deksel mét bodem
 • Plastic haken: duw deze niet in of door het karton. Dit is gevaarlijk voor de gebruikers en het beschadigt de dozen.
 • Fust kapot door slijtage? Dan vinden wij het fijn als je dit apart aanlevert. Dit keuren wij dan voor onze rekening af.

Bied je fust anders aan dan in de richtlijnen? Dan behouden wij ons het recht dit fust niet in te nemen.

Wanneer nemen we fust wel in, maar ontvang je geen (of gedeeltelijke) vergoeding?

 • Plastic fust aantoonbaar geverfd, bespoten, onjuist/overmatig beplakt of gesmolten.
 • Fust in onbehoorlijke staat door verkeerd gebruik met als gevolg dat hergebruik geen optie meer is.
 • Meermalige dozen die nat zijn, of nat geweest zijn.
 • Beschadigde dozen door plastic haken die in/door het karton zijn geduwd.
 • Beplakte en beschadigde meermalige dozen.

Soms gelden specifieke extra innameregels van fust op een locatie. Kijk hiervoor per locatie.

Checklist uitgifte fust

Uitgifte van fust doen we op alle locaties. Meer weten over de richtlijnen voor uitgifte van fust? Alle locaties hebben een eigen checklist. Deze zijn per locatie opgesteld.