Productvoorschrift- en specificaties

Om de handel in sierteeltproducten tussen de verschillende schakels vlot en transparant te laten verlopen, is duidelijkheid nodig. Daarom delen we sierteeltproducten in op basis van belangrijke kenmerken als kwaliteit, (maat)sortering, rijpheid, verpakking, voorbehandeling en belading.

Heeft u een vraag?
Neem contact met ons op

De VBN (Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland) heeft hiervoor algemene specificaties voor alle productgroepen opgesteld.

Naast deze algemene specificaties vindt u op de site van de VBN ook de meer gedetailleerde productspecificaties en productcodes. Deze voorschriften zorgen niet alleen voor duidelijkheid in het handelsverkeer maar ook voor kwaliteitsborging.

Aanvullende voorschriften

In sommige gevallen gelden er aanvullende voorschriften, bijvoorbeeld over plantdikte of rijpheid. De VBN heeft deze aanvullende voorschriften vastgelegd in de zogenaamde VBN-inkoopspecificaties. Deze gelden voor zowel bloemen als potplanten en tuinplanten. Soms hebben verschillende locaties nog aanvullende voorschriften.