Interne Nachthuur

Interne Nachthuur zetten we in om in de drukste perioden van het jaar de beschikbaarheid van stapelwagens te vergroten. In de piekperiode zijn er 20 tot 25 nachten waarop wij verwachten een extra heffing in te zetten.

VANAF 6 februari
INTERNE NACHTHUURPERIODE

De interne nachthuurperiode start zondag 6 februari 2022. Check de website of wij deze wel of niet inzetten op de betreffende nacht.

Lees meer

Ook buiten deze nachten kunnen we deze heffing in een piekperiode extra inzetten, namelijk als de beschikbaarheid van stapelwagens krap is. Deze extra heffing geldt per pieknacht per stapelwagen die u, bovenop het aantal in uw boxcontract, in gebruik heeft. Wij zetten deze heffing in om boxhouders te stimuleren stapelwagens uit te stoten en zo meer stapelwagens beschikbaar te krijgen. Hierdoor wordt de totale stapelwagenpool zo klein mogelijk gehouden en voorkomen we onnodige kosten voor iedere gebruiker.

Of de nachthuur daadwerkelijk doorgaat, melden we uiterlijk op de dag zelf, voor 10.00uur. Als de interne nachthuur in het weekend valt, informeren we op vrijdag uiterlijk voor 10.00uur. Dit doen wij altijd op de websitepagina Wel/geen heffing interne nachthuur

Het besluit om tot heffing van Interne nachthuur over te gaan geldt altijd voor al onze locaties. Dat betekent dat het voor kan komen dat op uw locatie toch uitgestoten moet worden, terwijl u het idee heeft dat er voldoende stapelwagens op uw locatie beschikbaar zijn.

De stapelwagens die in de veiling staan, zijn niet allemaal vrij beschikbaar. Dagelijks moeten we duizenden lege stapelwagens beschikbaar houden om het distributieproces van Royal FloraHolland de volgende dag te kunnen faciliteren. Het kan dus voor u erop lijken dat er sprake is van een overschot, maar niet iedere zichtbare stapelwagen is ook vrij beschikbaar. Daarnaast is het ook mogelijk, dat er op de ene locatie sprake is van een tekort en op de andere niet. Het is niet mogelijk de maatregel Interne Nachthuur op één locatie af te kondigen.

Als we deze maatregel toepassen, zijn er dus echt stapelwagens nodig, die anders niet beschikbaar zijn in de keten. Daarbij kan het voorkomen dat er meer stapelwagens beschikbaar komen dan minimaal nodig zijn en er een aantal blijven staan.

Een voorbeeld

In Aalsmeer zijn voor het dagelijkse logistieke proces ca. 15.000 stapelwagens nodig. In de distributiehal bloemen kunnen totaal 8.000 stapelwagens staan. Als deze vol staat, lijkt het een enorm aantal, maar is het onvoldoende voor het dagelijkse logistieke proces.

Aantallen doorgeven

Als wij besluiten de Interne nachthuur heffing in te zetten, bent u als klant verplicht om voor 22:00 uur via het opgave formulier op te geven hoeveel stapelwagens u die nacht in gebruik heeft. Ook als u geen stapelwagens in gebruik heeft. Wij controleren dit steekproefsgewijs door tellingen. De dagelijkse en lange termijn opgaveformulieren zijn hieronder te vinden.

Voor alle stapelwagens die u in gebruik heeft boven het aantal in uw boxcontract, betaalt u een tarief per stapelwagen. Als wij tijdens een telling constateren dat u een aantal stapelwagens gebruikt, maar u niets of te weinig heeft opgegeven, belasten wij de niet opgegeven stapelwagens alsnog met het tarief per stapelwagen. Dit verhogen wij met het sanctietarief per niet opgegeven stapelwagen. Dit geldt ook voor stapelwagens die u gebruikt voor de opslag van andere zaken dan levende producten, zoals folies, productiemiddelen, en administratie.

Wat wordt wel/niet belast?

Bij een Interne nachthuur heffing worden de volgende stapelwagens niet belast:

  • Stapelwagens minimaal 50% beladen met SIVEPO-fust.
  • Stapelwagens met producten voor klok en directe handel voor de volgende dag: dus voorzien van aanvoerbrief met datum van de volgende dag.
  • Stapelwagens in gebruik voor het inzamelen van recyclebare materialen bestemd voor de recyclestations van Royal FloraHolland.
  • Stapelwagens voorzien van een slotplaat. Een losse slotplaat telt ook, mits deze voor de controleur zichtbaar is.

De overige stapelwagens (beladen met product, minder fust, overige belading of helemaal leeg) belasten we wel, eventueel ook met een sanctie (niet-product gebonden opslag).