Piek logistieke middelen campagnepagina banner illustratie 684x460px

Interne Nachthuur

tijdens de piek 2023

Met Interne Nachthuur vergroten we de beschikbaarheid van stapelwagens in de drukste perioden van het jaar. In de piekperiode zijn er 20 tot 25 nachten waarop wij verwachten een extra heffing in te zetten.

Ook buiten deze nachten kunnen we deze heffing in een piekperiode extra inzetten, namelijk als de beschikbaarheid van stapelwagens krap is. Deze extra heffing geldt per pieknacht per stapelwagen die je, bovenop het aantal in je boxcontract, in gebruik hebt. Wij zetten deze heffing in om boxhouders te stimuleren stapelwagens uit te stoten en zo meer stapelwagens beschikbaar te krijgen. Hierdoor wordt de totale stapelwagenpool zo klein mogelijk gehouden en voorkomen we onnodige kosten voor iedere gebruiker.

Heffing Interne Nachthuur

Of de nachthuur daadwerkelijk doorgaat, melden we uiterlijk op de dag zelf, voor 10.00uur. Als de interne nachthuur in het weekend valt, informeren we op vrijdag uiterlijk voor 10.00uur. Dit doen wij altijd op de websitepagina Wel/geen heffing interne nachthuur.

Het besluit om tot heffing van Interne nachthuur over te gaan geldt altijd voor al onze locaties. Dat betekent dat het voor kan komen dat op jouw locatie toch uitgestoten moet worden, terwijl je het idee hebt dat er voldoende stapelwagens op deze locatie beschikbaar zijn.

De stapelwagens die in de veiling staan, zijn niet allemaal vrij beschikbaar. Dagelijks moeten we duizenden lege stapelwagens beschikbaar houden om het distributieproces van Royal FloraHolland de volgende dag te faciliteren. Niet iedere zichtbare stapelwagen is dus ook vrij beschikbaar. Daarnaast is mogelijk op de ene locatie tekort en op de andere niet. Het is niet mogelijk de maatregel Interne Nachthuur op één locatie af te kondigen.

Als we deze maatregel toepassen, zijn er dus echt stapelwagens nodig. Deze wagens zijn anders niet beschikbaar in de keten. Daarbij kan het voorkomen dat er meer stapelwagens beschikbaar komen dan minimaal nodig zijn en er een aantal blijven staan.

Een voorbeeld

In Aalsmeer zijn voor het dagelijkse logistieke proces ca. 15.000 stapelwagens nodig. In de distributiehal bloemen kunnen totaal 8.000 stapelwagens staan. Als deze vol staat, lijkt het een enorm aantal, maar is het onvoldoende voor het dagelijkse logistieke proces.

Aantallen doorgeven

Als wij besluiten de Interne nachthuur heffing in te zetten, ben je als klant verplicht om voor 22:00 uur via het opgaveformulier te melden hoeveel stapelwagens je die nacht gebruikt. Ook als je geen stapelwagens gebruikt. Wij controleren dit steekproefsgewijs door tellingen. De dagelijkse en lange termijn opgaveformulieren zijn hieronder te vinden.

Voor alle stapelwagens die je gebruikt boven het aantal in je boxcontract, betaal je een tarief per stapelwagen. Als wij tijdens een telling constateren dat je een aantal stapelwagens gebruikt zonder ze op te geven, belasten wij de niet opgegeven stapelwagens alsnog met het tarief per stapelwagen. Dit verhogen wij met het sanctietarief per niet opgegeven stapelwagen. Dit geldt ook voor stapelwagens die je gebruikt voor de opslag van andere zaken dan levende producten, zoals folies, productiemiddelen, en administratie.

Wat wordt wel/niet belast?

Bij een Interne nachthuur heffing worden de volgende stapelwagens niet belast:

  • Stapelwagens minimaal 50% beladen met SIVEPO-fust.
  • Stapelwagens met producten voor klok en directe handel voor de volgende dag: dus voorzien van aanvoerbrief met datum van de volgende dag.
  • Stapelwagens in gebruik voor het inzamelen van recyclebare materialen bestemd voor de recyclestations van Royal FloraHolland.
  • Stapelwagens voorzien van een slotplaat. Een losse slotplaat telt ook, mits deze voor de controleur zichtbaar is.

De overige stapelwagens (beladen met product, minder fust, overige belading of helemaal leeg) belasten we wel, eventueel ook met een sanctie (niet-product gebonden opslag).