Boxcontracten

Met een boxcontract spreek je als boxhouder met ons af hoeveel stapelwagens je jaarlijks gebruikt. Hiermee betaalt de interne gebruiker mee aan de kosten van de stapelwagenpool.

Het gaat hierbij om het gemiddelde aantal stapelwagens dat je na 19.00 uur in je box hebt. Per stapelwagen betaal je in vier termijnen een vast bedrag per jaar.

Om je gemiddelde gebruik vast te stellen, komen wij elk kwartaal één keer bij je langs om te tellen. Deze telling vindt plaats buiten de absolute piekdagen. Ook kunnen wij onaangekondigd tellingen uitvoeren. Op basis van de resultaten van het gemiddelde over vier kwartalen kan de hoogte van het contract worden aangepast.

Is je contract te hoog? Dan passen wij het in overleg naar beneden aan, zodat je niet teveel betaalt. Is je contract te laag? Stel het dan naar boven bij. Op die manier voorkom je dat je bij een controle het sanctietarief moet betalen. Je kunt één keer per contractjaar (12 maanden) de hoogte van het boxcontract laten aanpassen.

Wat wordt wel/niet geteld?

Om bij de kwartaaltelling je gemiddelde gebruik vast te stellen tellen we de volgende stapelwagens niet mee:

  • Stapelwagens minimaal 50% beladen met SIVEPO-fust
  • Stapelwagens met producten voor klok en directe handel voor de volgende dag, dus voorzien van aanvoerbrief met datum van de volgende dag
  • Stapelwagens voorzien van een slotplaat. Een losse slotplaat telt ook, als deze voor de controleur zichtbaar is
  • Lege stapelwagens


De overige stapelwagens (beladen met product, afval, minder fust, overige belading) tellen wel mee in de kwartaaltelling. Bij interne nachthuur gelden dezelfde telregels, maar tellen lege stapelwagens natuurlijk wel mee.

Tarieven boxcontracten