Boxcontracten

Met een boxcontract sluit u als boxhouder een contract met ons af voor het aantal stapelwagens dat u jaarlijks gebruikt. Hiermee betaalt de interne gebruiker mee aan de kosten van de stapelwagenpool.

Het gaat hierbij om het gemiddelde aantal stapelwagens dat u na 19.00 uur in uw box in gebruik heeft. Per stapelwagen betaalt u in vier termijnen een vast bedrag per jaar.

Om uw gemiddelde gebruik vast te stellen, komen wij elk kwartaal één keer bij u langs om te tellen. Deze telling vindt plaats buiten de absolute piekdagen. Ook kunnen wij onaangekondigd tellingen uitvoeren. Op basis van de resultaten van het gemiddelde over vier kwartalen kan de hoogte van het contract worden aangepast.

Is uw contract te hoog? Dan passen wij het in overleg naar beneden aan, zodat u niet te veel betaalt. Is uw contract te laag? Stel het dan naar boven bij. Op die manier voorkomt u dat u bij een controle het sanctietarief moet betalen.

Wat wordt wel/niet geteld?

Om bij de kwartaaltelling uw gemiddelde gebruik vast te stellen tellen we de volgende stapelwagens niet mee:

  • Stapelwagens minimaal 50% beladen met SIVEPO-fust
  • Stapelwagens met producten voor klok en directe handel voor de volgende dag, dus voorzien van aanvoerbrief met datum van de volgende dag
  • Stapelwagens voorzien van een slotplaat. Een losse slotplaat telt ook, mits deze voor de controleur zichtbaar is
  • Lege stapelwagens

De overige stapelwagens (beladen met product, afval, minder fust, overige belading) tellen wel mee in de kwartaaltelling. Bij Interne Nachthuur gelden dezelfde telregels, maar tellen lege stapelwagens natuurlijk wel mee.

Tarieven boxcontracten