Sanctiebeleid stapelwagens en legborden

Royal FloraHolland hanteert bij het gebruik van haar stapelwagenpool een beheerssysteem in de vorm van slotplaten. Dit systeem houdt in dat op elke stapelwagen, die het veilingterrein verlaat altijd een correct aangebrachte en gesloten slotplaat bevestigd moet zijn.

Overtreed je als gebruiker onze Algemene Voorwaarden Stapelwagens dan kunnen wij, als dat nodig is, boetes uitdelen.

Eén sanctiebeleid stapelwagens en legborden voor heel Royal FloraHolland

Op alle locaties van Royal FloraHolland treffen we diverse maatregelen om de uitstroom van stapelwagens te voorkomen. Ook ondernemen wij acties om vernieling en oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Daarbij vinden preventieve controles plaats op de veilingterreinen op voertuigen en in gehuurde ruimtes van onze relaties. We controleren ook bij aanvoerders en afnemers, op (handels)markten en bij oud ijzer- en schroothandelaren in zowel binnen- als buitenland.

Al deze controles vinden zeven dagen per week, 24 uur per dag plaats en worden uitgevoerd door onze bedrijfsbeveiligers, logistiek personeel en controleurs van de afdeling Logistieke Middelen Controle & Beheer. Hiermee werken wij voortdurend aan het voorkomen en signaleren van misbruik, vernieling en diefstal van stapelwagens.

Royal FloraHolland hanteert bij het gebruik van haar stapelwagenpool een beheerssysteem in de vorm van slotplaten. Dit systeem houdt in dat op elke stapelwagen, die het veilingterrein verlaat altijd een correct aangebrachte en gesloten slotplaat bevestigd moet zijn.

Omdat veel van onze relaties locatie overschrijdend werken voert Royal FloraHolland één sanctiebeleid stapelwagens en legborden zodra gebruikers zich niet aan de voorgeschreven regels houden. In dit uniforme sanctiebeleid stapelwagens en legborden maakt het niet uit op welke locatie een overtreding gemaakt wordt, want alle overtredingen tellen wij bij elkaar op.

Daarnaast geldt dat, als u slotplaten laat gebruiken door een andere partij dan u zelf, deze voorzien moet zijn van een geldige machtiging. Alle overtredingen registeren wij veiling breed in een centrale database en worden volgens een stappenplan afgehandeld.

Juist gebruik stapelwagens en legborden

Het is niet toegestaan om stapelwagens mee te nemen of te gebruiken met meer of minder dan de drie standaard vaste legborden. Tref je stapelwagens met een afwijkend aantal legborden op één van onze locaties aan? Meld dit dan bij een Royal FloraHolland medewerker. Haal je vaste legborden uit onze stapelwagens of voeg je deze toe? Dan ben je in overtreding en is ons sanctiebeleid van toepassing. Ook het aanpassen, vernielen of oneigenlijk gebruik is niet toegestaan. Dit is opgenomen in ons sanctiebeleid. Als je meer legborden nodig hebt, dan kun je bij één van onze fustlocaties statiegeldlegborden afhalen.

Afhankelijk van de ernst c.q. categorie van de overtreding bepaalt Royal FloraHolland de hoogte van de boete 1)

Type LM

Overtreding

Ernst/Categorie

Stapelwagen

Stapelwagen gebruiken voor andere doelen dan primaire processen binnen veiling (zonder toestemming)

*

Legborden

Aanvoeren op een stapelwagen met meer of minder dan drie standaard vaste legborden

*

Stapelwagen

Zonder slotplaat buiten "0" gebied 2) of in voertuig op veiling bij relatie

**

Stapelwagen

Stapelwagen oneigenlijk gebruiken voor ander doelen dan primaire processen (zonder toestemming)

**

Legbord

Verwijderen vast legbord

***

Legbord

Legbord toevoegen aan eigen logistiek middel (zowel standaard als statiegeldlegborden)

***

Stapelwagen

Vernieling en/of aanpassing

***

Slotplaat

Fraude met slotplaat

***

Slotplaat

Fraude met slotplaat sleutel

***

Stapelwagen

Misbruik of nalatig gebruik van de Slotplaten Sleutelautomaat

***

Legbord

Vernieling

***

Stapelwagen

Diefstal

****

Boetes

De hoogte van de boetes wordt aan de hand van bovenstaande schema bepaald. Het bedrijf/persoon, waar de overtreding wordt geconstateerd houden wij als eerste verantwoordelijk.

Bij een eerste overtreding leggen wij een voorwaardelijke boete op. Bij een tweede overtreding volgt een onvoorwaardelijke boete. Ook maken wij afspraken met de overtredende partij en leggen deze vast. Bij volgende overtredingen leggen wij hogere boetes op. Bij elke overtreding brengen wij huurderving in rekening.

Bij ernstige overtredingen kunnen wij strengere sancties opleggen. Hierbij kun je denken aan hogere boetes, het niet meer verhuren van slotplaten en/of het gebruik van stapelwagens verbieden. Ook het ontzeggen van de toegang tot de terreinen van Royal FloraHolland behoort tot de mogelijkheden.

Het sanctiebeleid stapelwagens en legborden van Royal FloraHolland komt voort uit het Veilingreglement en de Algemene Voorwaarden Stapelwagens.

1) Royal FloraHolland is te alle tijden gemachtigd om af te wijken van bovenstaand beleid als onrechtmatigheden niet in deze tabel zijn opgenomen of er moverende redenen voor Royal FloraHolland zijn om een andere boete/sanctie op te leggen.
2) Een "0"-gebied is een door Royal FloraHolland aangewezen gebied op het veilingterrein waar stapelwagens zonder slotplaten mogen staan. Denk aan kopers gebieden zoals Aalsmeer-Zuid en Trade Parc Westland. Daarbij geldt echter wel dat stapelwagens in voertuigen altijd voorzien moeten zijn van een slotplaat.