Gebruiksvoorwaarden stapelwagens

U kunt op alle veilinglocaties terecht voor de inname en uitgifte van stapelwagens. Aan het gebruik van de stapelwagens stellen we een paar voorwaarden.

Algemene Voorwaarden
Lees de voorwaarden stapelwagens

De stapelwagen is van ons allemaal. Ziet u dus verdachte situaties zoals stapelwagens buiten de veiling zonder slotplaat of het verkeerd gebruik van stapelwagens? Meld dit via mcp@royalfloraholland.com. Zo houden we samen de stapelwagenpool op orde.

Inleveren stapelwagens

Lever uw gebruikte stapelwagens altijd schoon en aan elkaar gekoppeld in.

Oneigenlijk gebruik stapelwagens

Volgens de Algemene Voorwaarden Stapelwagens (artikel 3.1) zijn stapelwagens uitsluitend bestemd voor het transport van via Royal FloraHolland af te wikkelen en/of afgewikkelde transacties aangaande producten en/of fust. Bij oneigenlijk gebruik worden stapelwagens niet gebruikt voor de primaire processen van sierteeltproducten. Denk bijvoorbeeld aan opslag van goederen die niet sierteelt gebonden zijn (Tv's, huisraad, autobanden etc) of beladen zijn met niet recyclebaar of ongesorteerd afval. Ook als u Interne Nachthuur betaalt of een boxcontract heeft, geeft dit geen recht op oneigenlijk gebruik.

Gebruik buiten de veiling

U mag de stapelwagens buiten de veilinggebouwen alleen gebruiken wanneer ze voorzien zijn van een slotplaat. Tip: Als u (of uw groepsvervoerder) een stapelwagen meeneemt, controleer dan of deze in goede staat is. Kapotte stapelwagens of stapelwagens met te veel of te weinig legborden mogen het veilinggebouw niet verlaten.

Ook buiten de veiling zijn stapelwagens uitsluitend bestemd voor transport van via Royal FloraHolland af te wikkelen en/of afgewikkelde transacties aangaande producten en/of fust. Het is niet toegestaan stapelwagens te gebruiken voor interne processen die niet aan Royal FloraHolland verbonden zijn. Denk bijvoorbeeld aan het opkweken van groentestekken, interne verhuizingen, etc.

Verwijder geen vaste legborden

Stapelwagens hebben standaard drie legborden (ook wel bledden genoemd), die u op verschillende hoogtes kunt plaatsen. Verwijder nooit vaste legborden uit de stapelwagen. Dit brengt hoge reparatiekosten met zich mee, beschadigt de legborden en de borgkabel. Hierdoor wordt het distributieproces in de keten verstoord. Op het verwijderen en lostrekken van legborden is het Royal FloraHolland sanctiebeleid van toepassing.

Sanctiebeleid Stapelwagens en legborden

Om de kwaliteit en beschikbaarheid van onze logistieke middelen zo optimaal mogelijk te houden, hebben wij hier spelregels voor ontwikkeld. Een van de onderdelen daarvan is ons sanctiebeleid stapelwagens en legborden.

Zuinig met stapelwagens in de piek

We vragen u tijdens de voorjaarsaanvoerpiek zuinig te zijn met stapelwagens. Wij zetten onze stapelwagens in deze periode maximaal in door onder andere versnelde reparaties, efficiënte afstapeling van fust en de regeling Interne nachthuur. Daarnaast voorkomen dagelijkse vrachtwagenritten een ongelijke verdeling in het aantal stapelwagens per locatie.

Kapotte stapelwagens

Royal floraholland gele defect label

Is de triangel op de stapelwagen stuk? Of heeft de stapelwagen kromme legborden? Hang dan een geel defectlabel aan de kapotte stapelwagen. U vindt deze gele defectlabels in het aanvoergebied op alle locaties. Een defectlabel ziet er zo uit (zie foto).

Bevestig het label door de slotplaathouder. Hierdoor is de kapotte stapelwagen goed herkenbaar. Deze kapotte kar brengt Royal FloraHolland naar de werkplaats voor reparatie. Heeft u een kapotte stapelwagen, maar is er geen defectlabel aanwezig? Dan kunt u uiteraard ook een medewerker van Royal FloraHolland informeren.

Heeft u een kapotte stapelwagen met een slotplaat? Dan kunt u deze door een medewerker van Royal FloraHolland (een 'sleutelaar') laten verwijderen.

Inspectieplicht stapelwagens

Bij het afhalen van stapelwagens bij een van de locaties van Royal FloraHolland heeft u als gebruiker een inspectieplicht. Neem alleen stapelwagens met drie standaard vaste legborden mee en laat de stapelwagens met een incorrect aantal legborden staan. De inspectieplicht is opgenomen in onze Algemene Voorwaarden Stapelwagens.