Verpakkingswetgeving in Duitsland

Per 1 januari 2019 geldt een nieuwe verpakkingswet in Duitsland. Dit heeft met name gevolgen voor ‘Business to Consumer’ verpakkingen (B2C). Hiervoor geldt nu een registratie- en meldingsplicht. Het doel van deze wet is om de recycling van deze verpakkingen beter te regelen.

De nieuwe wet geldt voor de eigenaar van het product met verpakking op met moment van passeren van de Duitse grens.

Welke verpakking valt wel onder deze wet?

De nieuwe verpakkingswet geldt voor 'Business to Consumer' verpakkingen. Dit zijn alle verpakkingen, zowel bij planten als bloemen, die bedoeld zijn om de consument te bereiken. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • Hoezen of inpakfolie
 • Etiketten
 • Stickers
 • Kartonnen verpakkingen
 • Plastic plantpotten die de consument direct na de aankoop verwijdert (zoals bij tuinplanten)

Welke verpakking valt niet onder deze wet?

Als een pot bedoeld is om de gehele levensduur bij de plant te blijven valt dit niet onder B2C verpakkingen en hiermee niet onder de nieuwe wetgeving. Dit geldt ook voor transport-verpakkingen, zoals plantentrays. Deze verpakkingen worden gezien als 'Business to Business' (B2B) verpakkingen.

Wie is verantwoordelijk voor aangifte?

Bepalend voor de nakoming van deze wetgeving is wie eigenaar is van het product mét de verpakking op het moment van passeren van de Duitse grens:

SituatieVerantwoordelijk voor aangifte
Aanvoer voor verkoop VRMAanvoerder
Directe verkoop aan Duitse koper:
1. Is aanvoerder eigenaar bij grensovergang?Aanvoerder
2. Is koper eigenaar bij grensovergang? ('af tuin' verkocht)Koper
Aanvoerder verkoopt aan handelsbedrijf welke exporteert Handelsbedrijf

Bent u verantwoordelijk voor de aangifte?

Voordelig collectief recycle-contract

Onze collectieve afspraken met Landbell, één van de grootste recyclers in Duitsland, bieden u flinke voordelen ten opzichte van de gebruikelijke tarieven en voorwaarden in de markt. Vanaf 25 maart 2019 kunt u snel en eenvoudig een recycle-contract afsluiten met Landbell.

Uw zes voordelen op een rij:

 1. Eenvoudig en snel digitaal aanmelden bij Landbell voor een recycle-contract (in het Nederlands).
 2. Contract voor twee jaar met een contributie van € 75,- per jaar. Vanaf het derde jaar is de contributie € 50,-.
 3. Slechts één keer per jaar opgave doen van het volume aan verpakkingen dat u op de Duitse markt brengt.
 4. Twee verrekenmomenten met Landbell: halverwege het jaar of na afloop van het kalenderjaar (na afgifte van een jaaropgave op basis van het werkelijke volume aan verpakkingen)
 5. Geen accountantsverklaring nodig voor de jaaropgave.
 6. Scherpere tarieven en voorwaarden ten opzichte van de standaardprijzen in de (recycle-)markt.

Om gebruik te kunnen maken van dit collectieve aanbod meldt u zich rechtstreeks aan bij Landbell: