Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Royal FloraHolland heeft in samenwerking met de VGB en het Afvalfonds Verpakkingen maatwerkafspraken voor de sierteeltsector gemaakt over de uitvoering van de Afvalbeheersbijdrage, de vervanger van de Verpakkingenbelasting. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst.

De regeling vereenvoudigt de uitvoering van de Afvalbeheersbijdrage en zorgt voor een beperking van de administratieve last voor de sector tot een minimum. De regeling voor bloemen en planten houdt onder andere rekening met het hoge exportpercentage door het toepassen van een kortingspercentage door de eerste schakel (kweker of importeur). Verpakkingen die aan producten worden toegevoegd en direct worden geëxporteerd zijn onbelast. De verantwoordelijkheid voor en uitvoering van de aangifte blijft ongewijzigd bij de individuele producent c.q. importeur.
Royal Flora Holland Afval

Aanmelden en aangifte

Kwekers en handelaren hebben de keuze om van deze collectieve regeling gebruik te maken. Voor veel sierteeltbedrijven biedt deelname aan de regeling grote voordelen. U meldt zich voor deelname individueel aan bij het Afvalfonds Verpakking. Als u zich niet aanmeldt, geldt voor u de algemene regeling.

Voor veel sierteeltbedrijven geldt dat zij zonder deelname aan de regeling wel bijdrage plichtig zijn en met deelname aan de regeling niet. In dit geval dient u wel de verklaring te ondertekenen voor deelname aan de regeling, maar aangifte doen is vervolgens niet nodig.

Uitsluitend bedrijven die zonder het toepassen van het kortingspercentage ook onder de bijdragevrije drempel van 50.000 kilo blijven, hebben geen belang bij deelname aan de regeling.

Wilt u deelnemen aan de regeling voor bloemen en planten, dan stuurt u een ingevulde verklaring bloemen- en plantensector op aan het Afvalfonds Verpakkingen:

Aangifte tot en met 2020

Op deze pagina vindt u alle informatie over aangifte doen vanaf 2017 tot en met 2020

Aangifte vanaf 2021

Op deze pagina vindt u alle informatie over aangifte doen vanaf 2021 tot en met 2022: