Zeetransport

Transport over zee is nog niet heel gebruikelijk in de sierteelt. Met decoratiegroen is weliswaar al veel ervaring opgebouwd maar voor andere producten geldt dat niet. Zeker als de transporttijd langer is dan twee weken, hebben we te weinig kennis om kwaliteit te garanderen. Dat moet veranderen.

Samen met partners investeren we daarom in kennisontwikkeling over zeetransport van sierteeltproducten. Daarnaast voeren we proeftrajecten uit die moeten leiden tot het opstellen van protocollen per productgroep.