Royal FloraHolland | Productvoorschrift en -specificaties

Productvoorschrift- en specificaties

Om de handel in sierteeltproducten tussen de verschillende schakels vlot en transparant te laten verlopen, is duidelijkheid nodig. Daarom delen we sierteeltproducten in op basis van belangrijke kenmerken als kwaliteit, (maat)sortering, rijpheid, verpakking, voorbehandeling en belading.

Heb je een vraag?
Neem contact met ons op

De VBN (Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland) stelde hiervoor algemene specificaties voor alle productgroepen op.

Naast deze algemene specificaties vind je op de site van de VBN ook de meer gedetailleerde productspecificaties en productcodes. Deze voorschriften zorgen niet alleen voor duidelijkheid in het handelsverkeer maar ook voor kwaliteitsborging.

Aanvullende voorschriften

In sommige gevallen gelden er aanvullende voorschriften, bijvoorbeeld over plantdikte of rijpheid. De VBN legde deze aanvullende voorschriften vast in de zogenaamde VBN-inkoopspecificaties. Deze gelden voor zowel bloemen als potplanten en tuinplanten. Soms hebben verschillende locaties nog aanvullende voorschriften.