Royal FloraHolland | Verpakkingswet Duitsland

Verpakkingswet Duitsland

Sinds 1 januari 2019 geldt de verpakkingswet VerpackG in Duitsland. Dit heeft gevolgen voor ‘Business to Consumer’ verpakkingen (B2C). Hiervoor geldt nu een registratie- en meldingsplicht. Het doel van deze wet is om de recycling van deze verpakkingen beter te regelen. Vanaf 1 januari 2022 is deze verpakkingswetgeving ook van toepassing op ‘Business to Business’ transportverpakkingen.

De wet geldt voor elke ondernemer, die product mét verpakking in het economisch verkeer in Duitsland brengt.

Welke verpakking valt wel onder deze wet?

De verpakkingswet geldt voor 'Business to Consumer' verpakkingen. Dit zijn alle verpakkingen, zowel bij planten als bloemen, die bedoeld zijn om de consument te bereiken. Hieronder vallen bijvoorbeeld:
 • Hoezen of inpakfolie
 • Etiketten
 • Stickers
 • Kartonnen verpakkingen
 • Plastic plantpotten die de consument direct na de aankoop verwijdert (zoals bij tuinplanten)

Vanaf 1 januari 2022 zijn ook ‘Business to Business’ (B2B) transportverpakkingen onderdeel van deze wetgeving. Dit betekent dat iedereen die producten in ‘B2B’ transportverpakkingen (trays, dozen, emmers etc.) in het economisch verkeer in Duitsland brengt, het volgende moet vastleggen:
 • Volume
 • Materiaalsoort
 • Terugname of recycling na gebruik

Verplichte registratie per 1 juli 2022 door uitbreiding Duitse verpakkingswetgeving

Per 1 juli 2022 is in Duitsland de verpakkingswet VerpackG verder uitgebreid. Voor iedereen die producten in verkoop- en/of transportverpakkingen op de Duitse markt brengt, is vanaf deze datum registratie bij LUCID-Packaging Register verplicht. Voor verkoopverpakkingen is ook een contract met een recyclebedrijf noodzakelijk. Daarnaast zijn marktplaatsen (waaronder Veiling Rhein-Maas) vanaf 1 juli 2022 verplicht te controleren of aanvoerders voldoen aan VerpackG. Voorkom boetes of uitsluiting van verkoop en start op tijd met de noodzakelijke acties. Lees de belangrijke informatie hierover en wat deze uitbreiding van de wet voor jou betekent.

Wie is verantwoordelijk voor aangifte?

Als je van buiten Duitsland producten aan Duitse afnemers levert, is voor de naleving van deze wetgeving van belang wie eigenaar is van het product mét de verpakking op het moment van passeren van de Duitse grens:

SituatieVerantwoordelijk voor aangifte
Aanvoer voor verkoop VRMAanvoerder
Directe verkoop aan Duitse koper:
1. Is aanvoerder eigenaar bij grensovergang?Aanvoerder
2. Is koper eigenaar bij grensovergang? ('af tuin' verkocht)Koper
Aanvoerder verkoopt aan handelsbedrijf welke exporteertHandelsbedrijf
Ben je verantwoordelijk voor de aangifte?
 1. Schrijf je in bij het zogenaamde Zentrale Stelle (centrale register) Verpackungsregister: Zentrale Stelle Verpackungsregister
 2. Sluit een licentieovereenkomst met een recyclebedrijf voor de hoeveelheid verkoopverpakkingen die je op de Duitse markt brengt. Je wordt belast voor het totaalgewicht dat je in omloop brengt: Erkende recyclebedrijven

Bereken gemakkelijk en snel de kosten voortvloeiend uit de verpakkingswet (te openen in Google Chrome): Landbell rekentool in Engels of Landbell rekentool in Duits

Voordelig collectief recycle-contract

Onze collectieve afspraken met Landbell, één van de grootste recyclers in Duitsland, bieden je flinke voordelen ten opzichte van de gebruikelijke tarieven en voorwaarden in de markt. Sinds 2019 sluit je snel en eenvoudig een recycle-contract af met Landbell.

Jouw vijf voordelen op een rij:

 1. Eenvoudig en snel digitaal aanmelden bij Landbell voor een recycle-contract (in het Duits of Engels).
 2. Contract voor twee jaar met een contributie van € 75,- per jaar. Vanaf het derde jaar is de contributie € 50,-. In de € 75,00 voor de eerste twee jaar is een tegoed van € 25,00 (per jaar) aan verpakkingsmateriaal inbegrepen.
 3. Slechts één keer per jaar opgave doen van het volume aan verpakkingen dat je op de Duitse markt brengt.
 4. Twee verrekenmomenten met Landbell:
  I. Na afsluiting contract ontvang je een factuur voor het lumpsumbedrag voor de eerste twee jaar.
  II. Na afloop van het kalenderjaar (na afgifte van een jaaropgave op basis van het werkelijke volume aan verpakkingen) ontvang je de definitieve afrekening.
 5. Scherpere tarieven en voorwaarden ten opzichte van de standaardprijzen in de (recycle-)markt.
Om gebruik te kunnen maken van dit collectieve aanbod meld je je rechtstreeks aan bij Landbell:


Deze berichtgeving is informatief van aard. Je bent en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het correct naleven van wet- en regelgeving in dit kader.