Royal FloraHolland | Algemene Voorwaarden Floratino

Algemene Voorwaarden Floratino

De algemene voorwaarden fust gelden ook voor het fust Floratino. Dat houdt onder andere in dat:

  • Je het fust uitsluitend gebruikt voor aanvoer van producten die je via onze afzetkanalen verkoopt.
  • Je geen fust uitwisselt zonder onze tussenkomst, tenzij wij hier toestemming voor geven.