Royal FloraHolland | Royal FloraHolland beleid vals en…

Niet-scanbare CC-labels

Royal FloraHolland nam de onderstaande maatregelen om de instroom van valse CCTAG5 RFID-labels tegen te gaan.

Royal FloraHolland ondersteunt de juiste werking van de CC-pool met de onderstaande maatregelen rondom de CCTAG5 labels (hieronder soms afgekort tot 'labels').

Fysieke controle bij commerciële stromen

Wij controleren bij inname CC-containers bij al onze CC-depots op de aanwezigheid én geldigheid van CCTAG5 labels door deze te scannen. Als een CC-container een niet-scanbaar label heeft, vervangt Royal FloraHolland dit label. Vervolgens registreren wij dit in het registratiesysteem onder vermelding van het betreffende aanvoerbriefnummer. Bij een te groot aantal niet-scanbare labels kunnen wij besluiten de hele partij (of een gedeelte) CC-containers niet te accepteren en CC-containers aan de gebruiker te retourneren. Vervolgens worden dan de niet-scanbare CCTAG5 labels van de geweigerde CC-containers verwijderd en in beslag genomen. Er vindt geen registratie plaats van niet-scanbare labels in het transactieoverzicht, omdat wij deze CC-containers niet innemen.

Indirecte controle

Naast een fysieke controle bij inname maken wij ook gebruik van een administratieve controle op het inleveren van niet-scanbare CCTAG5 labels. Als hieruit blijkt dat inleveringen of aanvoer in commerciële stromen een te groot aantal niet-scanbare labels bevat, dan nemen wij contact met de gebruiker op met het verzoek actie te ondernemen om herhaling te voorkomen. Bij geen of onvoldoende gehoor hieraan, brengen wij de CC-containers op het saldo in mindering (d.m.v. een depotuitgifte). Royal FloraHolland verwijdert in dat geval de niet-scanbare CCTAG5 labels en neemt deze in beslag. Vervolgens verzoeken wij de gebruiker de CC-containers zonder label op te komen halen.

Opsturen niet-scanbare labels

Alle vervangen en in beslag genomen niet-scanbare CCTAG5 labels sturen wij voor onderzoek op naar Container Centralen in Hoofddorp. Container Centralen treft rechtsmaatregelen tegen de overtreders als zij dit nodig achten.

Overzichten CC-containers en niet-scanbare CCTAG5 labels

De registratie van het saldo niet-scanbare labels vind je op drie plaatsen:

  • Transactiebon (bij inname).
  • Transactieoverzicht (wekelijks).
  • Logistieke middelen online (real time).

Het saldo niet-scanbare CCTAG5 labels vertegenwoordigt geen feitelijk aantal CC-containers, maar geeft alleen het aantal labels dat vervangen is weer. Het doel van dit saldo is om op administratienummer te kunnen bepalen hoeveel niet-scanbare labels aangeboden zijn. Als naar onze mening te veel niet-scanbare labels zijn ingeleverd, dan treedt Royal FloraHolland in contact met de klant om, indien nodig, maatregelen te treffen zoals hierboven onder het kopje 'Indirecte controle' vermeld.

Geen rekening

Wij sturen in geen enkel geval rekeningen voor het vervangen en/of verwijderen van labels.