Royal FloraHolland | VBN Productspecificaties

VBN productspecificaties

In de VBN-productspecificaties zijn basisafspraken vastgelegd, waaronder je sierteeltproducten kan en mag verhandelen. Deze afspraken worden actueel, toegankelijk en beschikbaar gehouden. Hiervoor overleggen we daarom regelmatig met kwekers en klanten en met medewerkers van Royal FloraHolland, Rhein Maas en Plantion.

Wij proberen deze afspraken zo actueel, toegankelijk en beschikbaar mogelijk te houden. We overleggen daarom regelmatig met kwekers en klanten, en met medewerkers van Royal FloraHolland, Rhein Maas en Plantion.

Je vindt de productspecificaties met bijbehorende informatie op de VBN website. Er zijn Algemene Specificaties voor bloemen, kamerplanten en tuinplanten. Voor een aantal productgroepen geldt een aanvulling op de Algemene Specificaties. Deze staan vermeld op de website van VBN onder productinfo.


Via de productcodezoeker van de VBN, kun je op basis van een productcode of -naam opzoeken of er een aanvulling geldt op de Algemene Specificaties en tevens opzoeken of er rijpheid- en of diktefoto's van zijn. Wijzigingen in specificaties, codering of uitvoeringszaken worden aan aanvoerders gecommuniceerd via e-mail en de digitale Nieuwsbrief van Royal FloraHolland.