Royal FloraHolland | Welke plantentray is het meest…

Welke plantentray is het meest duurzaam?

Er valt tegenwoordig heel wat te kiezen: meermalige, eenmalige plastic of kartonnen plantentrays. Wat is nu de impact op het milieu van deze verpakkingen? Een onafhankelijk onderzoek geeft antwoord op deze vraag: meermalig plantentrays zijn het meest duurzaam.

Wij hebben de laatste jaren twee onafhankelijke levenscyclusanalyses (LCA) laten uitvoeren. Deze LCA's maken duidelijk hoe de verschillende trays scoren op diverse milieuthema's. De onderzoeken zijn op basis van de hele levenscyclus: van productie tot inzameling na gebruik. En getoetst door een onafhankelijk deskundig panel.

Meermalige plantentray meest duurzaam

Wat is de meest duurzame oplossing en welke tray heeft de minste impact op het milieu volgens de LCA's? De meest duurzame ranking is als volgt:

  1. Meermalige plantentrays
  2. Kartonnen plantentrays
  3. Eenmalige plastic trays

Milieu-impact per plantentray

Onderstaande afbeelding laat zien wat de resultaten zijn van het onderzoek per land met vier bestemmingen: Arnhem, Berlijn, Parijs en Londen. De eindscore is het totaal van alle milieuthema's. De belangrijkste milieuthema's klimaatverandering en waterconsumptie staan apart. De uitkomsten per land zijn verschillend. De inzameling na gebruik per land heeft hier een belangrijke invloed op, zoals de hoeveelheid recycling. Ook de manier waarop een land de energiemix (verhouding kolen, gas en kernenergie) invult, heeft een grote impact.

Kansen voor verduurzaming plantentrays door meer recycling

De onderzoeken laten ook kansen zien om plantentrays nog duurzamer te maken. Bij de eenmalige trays helpt vooral meer recycling. En meermalige trays kunnen voor een nog groter deel van gerecycled materiaal gemaakt worden. Dit sluit naadloos aan bij hetgeen wij hebben afgesproken in het Plastic Pact NL. Als marktleider in transportverpakkingen willen wij meer doen met minder plastic.

Wij promoten samen met onze ketenpartners de recycling van plantentrays. Een mooi voorbeeld hiervan is onze samenwerking met Tuinbranche Nederland. Samen stimuleren wij de inzameling van gebruikte eenmalige trays bij hun (retail)leden als ook het gebruik van meer meermalige trays. Daarnaast hebben we zowel in 2018 als 2019 de huurtarieven van meermalige plantentrays (en bloemenemmers) verlaagd om duurzame verpakkingen aantrekkelijker te maken.

Duidelijke handvatten voor duurzame verpakkingskeuze

De uitkomsten van deze onderzoeken geven antwoord op vragen over plantentrays en hun duurzaamheid. Het geeft de gebruikers in de keten (aanvoerders en kopers) handvatten om hun verpakkingsbehoefte zo duurzaam mogelijk in te kunnen vullen. Door het delen van deze informatie over de milieuprestaties maken we het makkelijker voor onze klanten om vanuit duurzaamheidsoogpunt de juiste verpakking te kiezen voor hun producten.

Meer informatie

Waarom is recycling van eenmalige trays zo belangrijk?
Normpack trays zijn 100% recyclebaar. Recycling is niet alleen erg belangrijk voor de duurzaamheid, maar het is ook nog eens goedkoper!
Levensloop van een eenmalige plantentray Normpack
Wat is de levensloop van een eenmalige Normpack plantentray? Van welke grondstoffen wordt de tray gemaakt? En hoe ver zijn we met de recycling ervan? Lees het antwoord op deze vragen op deze pagina.
Rapport levenscyclus analyse plantentrays 2020 (in Engels)
Wij hebben een onafhankelijke levenscyclusanalyses (LCA) laten uitvoeren. Deze LCA maakt duidelijk hoe de verschillende trays (meermalig, karton en eenmalig plastic) scoren op diverse milieuthema's.
Rapport levenscyclus analyse plantentrays 2018 (in Engels)
Wij hebben een onafhankelijke levenscyclusanalyses (LCA) laten uitvoeren. Deze LCA maakt duidelijk hoe de verschillende trays (meermalig en eenmalig plastic) scoren op diverse milieuthema's.