Royal FloraHolland | Marktplaatsbepalingen Naaldwijk

Marktplaatsbepalingen Naaldwijk

Deze marktplaatsbepalingen zijn gebaseerd op het Veilingreglement Royal FloraHolland en zijn een aanvulling op het Veilingreglement.

Veilingreglement Royal FloraHolland
Veilingreglement Royal FloraHolland

Deze marktplaatsbepalingen zijn vastgesteld door het Managementteam van Royal FloraHolland Naaldwijk en treden in werking per 1 maart 2012. De marktplaatsbepalingen kunnen door het Managementteam Royal FloraHolland Naaldwijk worden gewijzigd. Wijzigen zullen pas in werking treden nadat zij op adequate wijze zijn bekendgemaakt. Onder adequate wijze wordt onder andere verstaan: publicatie op de Royal FloraHolland website (www.royalfloraholland.com).

Voor de gedefinieerde woorden met een hoofdletter wordt verwezen naar Hoofdstuk 9 (Definities) van het Veilingreglement Royal FloraHolland.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en gedragsregels

Artikel 1 Toegang
(in aanvulling op artikel 2 lid 5 Veilingreglement Royal FloraHolland)
Het Veilingcomplex van Royal FloraHolland Naaldwijk is gesloten van vrijdagmiddag 16:45 uur tot zaterdagochtend 08:00 uur en van zaterdagmiddag 15:00 uur tot zondagavond 19:00 uur. Voor Verkopers, Kopers, Vervoerders of medewerkers die buiten de bovengenoemde tijd werkzaamheden moeten verrichten kunnen de toegangsdeuren door de Bedrijfsbeveiliging geopend worden.

Artikel 2 Gedrag op het Veilingcomplex

Toegang distributiehal
(in aanvulling op artikel 3 lid 5 sub 1 Veilingreglement Royal FloraHolland)
Op Royal FloraHolland Naaldwijk zijn de volgende toegangsbepalingen voor de distributiehal van toepassing:

Ventbeleid
(in aanvulling op artikel 3 lid 5 sub 7 Veilingreglement Royal FloraHolland)
In afwijking van het ventbeleid als vastgelegd in het Veilingreglement wordt bij Royal FloraHolland Naaldwijk het venten van Producten op de kloktribune gedoogd voorzover hierdoor geen overlast wordt veroorzaakt aan het veilproces, of er klachten komen van kopers.

Artikel 3 Toepasselijke algemene voorwaarden
(in aanvulling op artikel 6 lid 1 Veilingreglement Royal FloraHolland)
Transportwerktuigen: Op Royal FloraHolland Naaldwijk zijn de algemene voorwaarden transportwerktuigen van toepassing, zoals bijgaand weergegeven.

Bedrijfsafval: Op Royal FloraHolland Naaldwijk is het reglement Bedrijfsafval van toepassing, zoals bijgaand weergegeven:

Op (onder) huurders van bedrijfsruimten (boxruimten) op het Veilingcomplex Royal FloraHolland Naaldwijk is het GeBouwBesluit vestiging Naaldwijk van toepassing.

Hoofdstuk 2 Verkopers

Artikel 4 Inschrijving Verkopers en aanvoer van producten
(in aanvulling op artikel 7 lid 9 van het Veilingreglement Royal FloraHolland)
In aanvulling op het Veilingreglement Royal FloraHolland verricht de afdeling Logistiek Naaldwijk betaalde logistieke diensten die geen betrekking hebben op het Klok of Royal FloraHolland Connect proces. Tussen Partijen zullen de voorwaarden en tarieven
verrichten dienst overeengekomen.

Artikel 5 Verkoop via Royal FloraHolland
(in aanvulling op artikel 9 lid 3 Veilingreglement Royal FloraHolland)

Aanvoervoorschriften
Voor Royal FloraHolland Naaldwijk zijn de volgende aanvullende aanvoervoorschriften van toepassing:

CC containers veilen
Op Royal FloraHolland Naaldwijk is het toegestaan om planten op CC Containers te veilen, conform de onderstaande voorschriften.

Aanvoerbrief
Voor aanvoer op Royal FloraHolland Naaldwijk dient de aanvoerbrief overige vestigingen gebruikt te worden, conform de onderstaande voorschriften.

Aanvoer bestemd voor Royal FloraHolland Connect
Voor aanvoer bestemd voor Royal FloraHolland Connect gelden de volgende voorschriften:

Aanvoertijden
(artikel 9 lid 4 Veilingreglement Royal FloraHolland)

Aanvoerlocaties
1. Aanvoer via Dockboards
Vervoerders of Verkopers die zelf aanvoeren kunnen laden en lossen aan de daarvoor bestemde dockboards aan de Elsenzijde. De Verkoper moet zich wel eerst melden bij de intercom en slagboom alvorens hij van een door de afdeling Centrale Toewijzing Naaldwijk toegewezen dock gebruik kan maken.
2. Aanvoer inpandig planten
Inpandige aanvoer van planten kan via de ingang West 6 aan de Elsenzijde. Dit kan binnen de geldende aanvoertijden voor Royal FloraHolland Naaldwijk tot 15:00 uur, na 15:00 uur kunnen de planten binnen de geldende aanvoertijden via Straat 1 in de
distributiehal snijbloemen worden aangevoerd.
3. Aanvoer inpandig snijbloemen
Inpandige aanvoer van snijbloemen vindt plaats binnen de geldende aanvoertijden via straat 1 in de distributiehal snijbloemen. De snijbloemen die inpandig worden aangevoerd worden door de aanvoerder in de distributiehal snijbloemen gebracht in het daarvoor bestemde vak, onder het bordje waar de naam van het product (bijvoorbeeld Lelie) op staat.

Hoofdstuk 3 Kopers

Artikel 6 Inschrijving kopers, incasso en betaling aan Royal FloraHolland
(in aanvulling op artikel 11 lid 1 Veilingreglement Royal FloraHolland)

Incasso en betaling
Koper is op Royal FloraHolland Naaldwijk gerechtigd om naast een onbeperkte Non- Storno-Verklaring een andere vorm van betalingszekerheid te verstrekken zoals bedoeld in artikel 11 lid 1 zijnde:
a) een gelimiteerde Non-Storno Verklaring of
b) een toereikende bankgarantie.

De consequenties van een gelimiteerde Non- Storno- Verklaring of een bankgarantie zijn:
1. dat er geen handel via Royal FloraHolland Connect mag plaatsvinden
2. dat er een kloklimiet wordt opgelegd door Royal FloraHolland Naaldwijk afhankelijk van de hoogte van gelimiteerde NonStorno Verklaring of bankgarantie.

Inschrijving kopers
Voor inschrijving als Koper op Royal FloraHolland Naaldwijk kunt u zich aanmelden bij:
Commerciële Binnendienst Handelsservices per e-mail: binnendiensthandelsservices@royalfloraholland.com.

Hoofdstuk 4 De klok

Artikel 7 Koopovereenkomst, Abuis en Overveilen
(in aanvulling op artikel 13 Veilingreglement Royal FloraHolland)
In aanvulling op de abuisregeling zoals staat beschreven in het Veilingreglement kan de koper bij Royal FloraHolland Naaldwijk een beroep doen op Abuis als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
1. Niet meer dan 2 keer per dag op 1 klok een abuis melden;
2. Een abuismelding mag tot uiterlijk het moment dat een partij is afgeveild en nog niets van de nieuwe partij is verkocht;
3. Een koper mag niet meer direct of indirect (via een ander kopernummer) terug kopen van dezelfde partij na een toegekend beroep op Abuis;
4. Er mag geen sprake zijn van oneigenlijk gebruik van de abuisregeling. Hieronder wordt in ieder geval verstaan een te duur gekocht Product teruggeven door gebruik te maken van de abuisregeling.

Artikel 8 Klachten, herkeur, melding Herkeur aanvragen
(in aanvulling op artikel 15 lid 2a Veilingreglement Royal FloraHolland)

Hoofdstuk 7 Klachtenafhandeling, bezwaar en beroep

Artikel 12 Klachtafhandeling, bezwaar, beroep
(in aanvulling op art 23 lid 1 Veilingreglement Royal FloraHolland)
Voor het aantekenen van bezwaar met betrekking tot Royal FloraHolland Naaldwijk kunt u zich wenden tot de Secretaris van de Bezwaarcommissie Naaldwijk p./a:

Bezwaarcommissie Royal FloraHolland Naaldwijk
T.a.v. de Secretaris
Middel Broekweg 29
2670 AE Naaldwijk