Maatregelen Dieselmotorenemissie DME

Alle voertuigen met een dieselmotor stoten via de uitlaat stoffen uit die in de lucht komen. Dit wordt dieselmotoremissie (DME) genoemd. De wettelijke bepalingen rondom de uitstoot binnen gebouwen worden steeds strenger in gebieden waar mensen aan het werk zijn. Op onze locaties komen daarom steeds minder (vracht)auto’s in het gebouw.

Royal FloraHolland laat alleen nog (vracht)auto's binnen die niet buiten de veilinggebouwen kunnen verladen. Hier kunt u een ontheffing voor aanvragen, mits de (vracht)auto's voldoen aan de gestelde milieu- en verladingseisen.

Algemene eisen binnenverlading

  1. Het voertuig (bijv. vrachtauto) kan om aantoonbare redenen niet buiten verladen.
  2. Het voertuig heeft een geldige ontheffing van Royal FloraHolland ontvangen.
  3. De ontheffing is duidelijk zichtbaar op het voertuig aangebracht.
  4. Het voertuig is zo kort mogelijk binnen om te laden en/of te lossen.
  5. Uitsluitend parkeren is niet toegestaan.
  6. De motor moet zo kort mogelijk in werking zijn en uitsluitend gebruikt worden om op de plek van bestemming te komen.
  7. Het koelen van het voertuig via een dieselmotor is verboden.
  8. Overtredingen (kunnen) worden beboet.

Let op! In de veilinggebouwen zijn doorlopend mensen aan het werk. Zorg dat u hun werkproces niet verstoort en hen niet in gevaarlijke situaties brengt. Verder is het in het kader van (brand)veiligheid van belang dat u gemarkeerde vlakken, branddeuren en vluchtwegen niet blokkeert

Specifieke eisen per locatie

De situatie rondom binnenverlading is niet op elke locatie gelijk. Via onderstaande links leest u welke regels op uw locatie gelden. Lees ook meer over Euro-motoren en roetfilters via de link aan de rechterkant.

Hoe kunt u zien onder welke Euroklasse uw voertuig valt?

U bent te allen tijde verplicht te weten in welke klasse uw dieselaangedreven voertuig valt! Als u nog niet weet onder welke Euroklasse uw dieselvoertuig valt, dan kunt u de website van de RDW raadplegen of uw voertuigleverancier.