Algemene Voorwaarden Floratino

De algemene voorwaarden fust gelden ook voor het fust Floratino. Dat houdt onder andere in dat:

  • U het fust uitsluitend mag gebruiken voor aanvoer van producten die u via onze afzetkanalen verkoopt.
  • U geen fust uit mag wisselen zonder onze tussenkomst, tenzij wij hier toestemming voor geven.