Partij-informatie planten

Stapelwagens veilen (GP)

Grote partij (GP)
Een GP bestaat uit minimaal twee of meer stapelwagens met daarop 1 partij.

Maximaal aantal stapelwagens per GP:

 • Locatie Aalsmeer | Maximaal 99 stapelwagens per GP
 • Locatie Naaldwijk | Maximaal 22 stapelwagens per GP
 • Locatie Rijnsburg | Maximaal 99 stapelwagens per GP

Deelkarren

Op de exportlocaties is het mogelijk om een deelkar aan te bieden voor de klok. Een deelkar is een stapelwagen met meerdere partijen. Bij planten is het mogelijk voor een aanvoerder, een stapelwagen met een brief met daarop per letter, een partij te maken. Deze partijen dienen vervolgens duidelijk zichtbaar genummerd te zijn.

Losse planten

Op de exportlocaties is het mogelijk om 'losse' planten aan te bieden voor de klok.
In de volgende situaties worden 'losse' het product niet verdeeld:

 • Producten met potmaten kleiner dan 21 cm (en niet in een tray gezet).
 • Product dat door overzetten een te groot risico op breuk/schade heeft. Te denken valt hier aan keramieken potten of te gevoelig product (bijvoorbeeld door de hoogte).
 • Product dat te gevaarlijk is voor onze medewerkers (stekels).
 • Product dat onhandelbaar is (los gestapeld e.d.).
 • Product dat te zwaar is. Richtlijn hierbij is 13 kg.

Een partij kan maximaal in 3 transacties verkocht worden. Exacte invulling van deze richtlijnen gebeurt door frequent onderling overleg tussen de veilingmeesters van de diverse locaties, op productniveau.

CC containers veilen

Extra partij-informatie planten

Op locatie Aalsmeer was het voor aanvoerders al mogelijk om extra partij-informatie mee te geven met planten. Of informatie voor de veilingmeester mee te geven in een vrije tekstregel. Dit kan nu ook in Naaldwijk, Rijnsburg en Rhein-Maas. Het gebruik van informatiecodes is daarmee vervallen.

Extra kenmerken

Om uw klant beter te informeren, kunt u extra partij-informatie met uw product meegeven. Bij iedere partij geeft u reglementaire kenmerken mee en daarnaast kunt u ook een aantal extra kenmerken meegeven. Uw klanten kunnen eerder zien wat de toegevoegde waarde is van uw partij. Deze extra kenmerken bestaan ook uit S-codes, die u kunt vinden in uw EAB softwarepakket.

Vrije tekstregel

Ook is er een vrije tekstregel voor extra informatie, zodat de veilingmeester uw product beter kan verkopen. De klanten kunnen deze informatie niet lezen. Houdt u deze informatie kort en krachtig: er zijn maximaal dertig tekens beschikbaar.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw veilingmeester.

Mengen en mix planten

U kunt uw planten op 3 verschillende manieren aanvoeren. Als Mixkar, Mix per laag en gemengd per bak. Om onduidelijkheid over deze termen te voorkomen, lichten wij ze toe. Ook vindt u op deze pagina meer informatie over de nieuwe werkwijze 'Mix per laag'.

Mix per laag

'Mix per Laag' betekent dat iedere laag op een kar dezelfde mix bevat. Een kar heeft dus maximaal 1 soort of kleur per eenheid, bijvoorbeeld 2 bak rood, 2 bak geel, 2 bak roze en 2 bak paars.

 • Kenmerk: T21 : 008 (de verkoopeenheid is per laag).
 • Kenmerk: L23 : 008 ( aantal eenheden op 1 laag. Waarde: 008 bij 8 fusten op 1 laag).


Als u deze kenmerken toevoegt aan uw partij informatie dan kunt u deze partij ook aanbieden in Klokvoorverkoop.

Mix kar

Een Mix Kar bestaat uit maximaal 1 soort of 1 kleur per laag.

 • Kenmerk: T21: 006 ( de verkoopeenheid is een kar).

De planten worden per kar geveild en een mix kar is (nog) niet beschikbaar voor Klokvoorverkoop.


Gemengd per bak

 • Elke eenheid bevat meerdere soorten en/of kleuren.
 • Elke eenheid bevat hetzelfde mengsel en u stelt iedere laag op dezelfde manier samen.

Gemengd per eenheid is beschikbaar voor klokvoorverkoop.