Decoratiemateriaal veilen

Decoratiemateriaal zijn producten die verkocht of verwerkt worden in een bloemistspeciaalzaak of tuincentrum. De producten kunnen gebruikt worden in een bloem, boeket of plant. Hulpmiddelen zoals gereedschap, scharen of messen vallen hier niet onder.

Let op! Gebruik bij het aanvoeren altijd de officiële benaming decoratiemateriaal. Dus niet presentatiemateriaal of dode artikelen.

Spelregels

 • Het product is sierteelt gebonden: te verkopen of verwerken in een bloemistenspeciaalzaak of tuincentrum. Hieronder vallen ook feestdag- en seizoen gerelateerde producten: Kerst, Valentijn, Pasen, Moederdag.
 • Het product is niet onder te brengen in een andere bestaande veilgroep.
 • Het product is niet aanstootgevend en bevat geen levende have.
 • Het product veroorzaakt geen verstoringen in het veil- of logistieke proces.
 • Je voert het aan in veilingfust of goed verpakt.
 • Schade die voor, tijdens of na het veilen eventueel ontstaat aan het product is altijd voor eigen risico.
 • Het product voldoet aan de Arbo-norm: het weegt maximaal 13 kg per eenheid en maximaal 600 kg per stapelwagen. Wanneer een eenheid meer weegt dan 13 kg wordt de partij in één koop aangeboden. Stapelwagens die meer wegen dan 600 kg worden niet geveild.
 • Ook producten die worden aangevoerd in veilingfust of veilingvreemd fust moeten voldoen aan de eerder genoemde ARBO criteria. De veilingmeester beoordeelt of het product geveild wordt.
 • Herkeur is niet mogelijk.
 • Het product mag geen ontvlambare stoffen bevatten of op een andere manier gevaar voor de omgeving opleveren.
 • De producten zijn zodanig verpakt dat ze niet buiten de stapelwagen of cc container steken. Wanneer dat toch het geval is, heeft de veilingmeester de bevoegdheid om de partij uit te sluiten voor veiling.
 • Alle producten die bestemd zijn voor aanvoer als decoratiemateriaal meld je vooraf aan bij een van de veilingmeesters op de betreffende locatie. Met hem spreek je af hoeveel karren je maximaal aanvoert.