Aanvoerafspraken

Wil je graag aanvoeren bij Royal FloraHolland? Dat kan! Graag gaan wij met je in gesprek over de mogelijkheden en maken we aanvoerafspraken.

Via het Contact Center kom je in contact met onze accountmanagers en productteams. Zij helpen je verder: wij gaan graag een samenwerking met je aan. Wil je aanvoeren voor de klokken op (één van) de drie exportlocaties, dan maken wij (klok)aanvoerafspraken met je over het type product, de hoeveelheden (minimum en maximum) en de aanvoerdagen. Op deze manier zorgen we voor een zo aantrekkelijk mogelijke marktplaats voor iedereen, met heldere spelregels.

Om een aantrekkelijke marktplaats voor iedereen te waarborgen, heeft Royal FloraHolland het recht om bij het niet nakomen van (veil- aanvoer-) voorschriften/afspraken direct, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, de producten geheel of gedeeltelijk achteraan of niet te veilen en voor risico van de aanvoerder tijdelijk op te slaan, te vernietigen of te retourneren. Dit naar vrije keuze van Royal FloraHolland. De opslag, vernietiging en/of retourkosten waaronder die van de logistieke activiteiten van Royal FloraHolland zijn voor rekening van de betreffende aanvoerder.

Als Royal FloraHolland om haar moverende redenen de producten toch heeft geveild, heeft zij het recht om de aanvoer voor een toekomstige periode aan beperkingen te onderwerpen of om een boete op te leggen. Als Royal FloraHolland bij een tekortkoming alleen waarschuwt, kunnen aanvoerders aan deze waarschuwing geen rechten voor de toekomst ontlenen.