Veelgestelde vragen slotplaten

De slotplaat heeft een barcode en tag. Bij uitgifte wordt die aan een klant gekoppeld. Bij inname wordt de koppeling weer verwijderd en kunnen wij de slotplaat aan iemand anders uitgeven. Alleen medewerkers van Royal FloraHolland (sleutelaars) of klanten met een slotplaatsleutelautomaat (SPSA) kunnen een slotplaat verwijderen van een stapelwagen. Onze medewerkers hebben een speciale slotplaatsleutel, die altijd in bezit blijft van Royal FloraHolland. In een SPSA is ook een slotplaatsleutel bevestigd. Tips over onjuist gebruik van logistieke middelen kunt u aan ons doorgeven.

Tarieven slotplaten en piekperiode

U kunt de tarieven voor het huren van slotplaten nalezen in het tarievenoverzicht logistieke middelen.

Jaarlijks stelt Royal FloraHolland een piekperiode in rondom de drukste aanvoerperiode in het jaar. Gedurende deze 13 weken zijn aangepaste tarieven van toepassing op de huur van Slotplaten.

U kunt de data aangaande de piekperiode en tarieven voor het huren van slotplaten nalezen in het tarievenoverzicht logistieke middelen:

Uit welke huurvormen kan ik kiezen?

De beschikbare huurvormen zijn:

 • Jaarhuur, zonder piektoeslag
 • Halfjaarhuur, met piektoeslag (per dag)
 • Kwartaalhuur, met piektoeslag (per dag)
 • Maandhuur, met piektoeslag (per dag)
 • Weekhuur, met piektoeslag (per dag)
 • Daghuur, met piektoeslag (per dag)


Voor deelnemers aan de CVV-regeling is de CVV-regeling van kracht.

Zijn opslag- en graveerkosten van toepassing?

Naast de reguliere huur en piektoeslag, betaalt u niets voor het graveren of korte tijd (maximaal één jaar) in opslag geven van de slotplaat.

Goed gebruik van de slotplaat

De nieuwe 'op-naam' platen mogen enkel aan diegene uitgegeven worden, wiens klantnummer en naam op de slotplaat gegraveerd zijn.

De Huurder en de gegraveerde slotplaatgegevens moeten bij uitgifte te allen tijden gelijk zijn.

Legitimatie verplicht

Bij het ophalen van slotplaten dient u altijd een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen.

Verschil tussen een 'saldo'plaat versus 'op naam' plaat

 • Een 'saldo' plaat is een type slotplaat dat uitwisselbaar is. Er wordt geen koppeling gemaakt tussen het slotplaatnummer en uw klantnummer. U kunt dus andere saldoplaten inleveren dan aan u zijn uitgegeven.
 • Een 'op-naam' plaat is een type slotplaat dat niet uitwisselbaar is. Bij de uitgifte wordt een koppeling tussen het slotplaatnummer en uw klantnummer gelegd. U dient deze specifieke slotplaatnummers ook weer in te leveren.

Machtigingen

Wilt u 'op-naam' platen door derden laten gebruiken, dan moet u deze derden te allen tijden voorzien van een ondertekende en aan Royal FloraHolland overlegde machtiging.

Welke kleuren hebben de slotplaten?

 • De saldoplaten zijn paars en blijven uitwisselbaar tussen gebruikers.
 • Aanvoerders en klanten krijgen als groep een eigen kleur 'op-naam' plaat: citroengeel.
 • Vervoerders krijgen als groep een eigen kleur 'op-naam' plaat: turquoise.
 • Een aantal grote vervoerders krijgt een eigen kleur 'op-naam' plaat.

Is het graveren van mijn slotplaat mogelijk?

Ja, graveren is voor 'op-naam' platen mogelijk (zie hieronder). Saldoplaten worden niet gegraveerd omdat deze van gebruiker kunnen wisselen.

Wat zijn de voorwaarden voor graveren?

Het graverien van een 'op-naam' plaat is al mogelijk vanaf kwartaalhuur. Het laten aanbrengen van een gravering is gratis. Uw klantnummer kan uit maximaal 7 posities bestaan, uw klantnaam uit maximaal 12 posities (dat is inclusief spaties en leestekens).

Gegraveerde 'op-naam' platen kunnen opgehaald worden op de locatie van uw keuze.

De gemiddelde besteltijd is 10 werkdagen (afhankelijk van het aantal bestelde slotplaten en evt. piekperiode).

Mag ik een bedrijfseigen kenmerk aanbrengen?

Alleen op de gegraveerde 'op-naam' slotplaten.

Op de slotplaat zit een ruimte van 2,5 bij 3,5 cm met afgeronde hoeken. Dat is de beschikbare ruimte om een bedrijfsgebonden sticker te plakken. Het is niet toegestaan een sticker op een andere locatie dan deze aan te brengen.

De sticker moet afwasbaar zijn en bij het beëindigen van het huurcontract moet de slotplaat 'schoon' ingeleverd worden.

Inname-, uitgiftebon en huurberekening

De inname-, uitgiftebon en uw huurberekening zien er als volgt uit:

Wanneer wordt er gefactureerd?

De facturatie vindt wekelijks plaats.Voor de CVV-regeling geldt een andere verrekenmethode. Die staat toegelicht in de specifieke CVV nieuwsbrief.

Als voorbeeld:

 • U huurt op dinsdag 20 november 5 slotplaten tegen kwartaalhuur. 5x kwartaalhuur wordt doorbelast op de eerstvolgende weekafrekening (vrijdag 23/11) of dienstenfactuur (dinsdag 27/11).
 • U huurt op dinsdag 20 november 5 slotplaten tegen jaarhuur. Jaarhuur wordt per kwartaal doorbelast. Op de eerstvolgende weekafrekening (vrijdag 23/11) of dienstenfactuur (dinsdag 27/11) wordt 5x ¼ jaarhuur aan u doorbelast. Het eerstvolgende kwartaal wordt op de eerste vrijdag/dinsdag na 20 februari doorbelast.

Waar vind ik mijn slotplaatsaldi?

Het systeem waar de slotplaatgegevens in opgeslagen zijn, is ook het systeem voor CC containers. De dienst Logistieke middelen online is daarmee direct uitgebreid met slotplaatgegevens. U hoeft maar één keer in te loggen om al uw gegevens in te kunnen zien.

Gekoppelde klantnummers

Heeft u voor CC-containers een koppeling met andere klantnummers? Dan geldt deze koppeling ook voor slotplaten. Transactiegegevens, saldogegevens en de facturatie vindt plaats op het hoofdnummer.

Het is vooralsnog niet mogelijk om dit voor CC-containers en slotplaten apart te koppelen. Indien u er voor kiest om de koppeling in zijn geheel te laten vervallen kunt u dit aangeven bij de klantenservice.

Het opheffen van een financiële koppeling moet te allen tijden bij beide partijen bekend zijn, aangezien deze actie direct een financieel gevolg kan hebben (hetzij voor slotplaten, hetzij voor CC-containers).

Kan ik mijn slotplaten in opslag geven?

U kunt, als u uw gegraveerde 'op-naam' platen enige tijd niet nodig heeft, maar de gravering niet wilt opheffen deze bij Royal FloraHolland locaties in opslag geven. Deze dienst is gratis, echter indien deze slotplaten langer dan één jaar niet in omloop zijn genomen wordt de gravering verwijderd en worden de kosten hiervoor bij u in rekening gebracht.

Onbalans slotplaten

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om voldoende gegraveerde slotplaten op uw meest bezochte locaties in voorraad te hebben. Deze worden, anders dan de overige logistieke middelen niet door Royal FloraHolland verreden.

Nu ook Radio Frequency IDentification (RFID) in de slotplaat

Evenals op de stapelwagen en aan de CC container, bevat de slotplaat een Ultra High Frequency of UHF-tag. De codering van deze tag is gelijk aan die van de stapelwagen en bestaat uit 26 nummers. Het is een zogenaamde passieve tag, dus niet op afstand uitleesbaar, enkel met een scanner. Als u zelf scant, dient u uw scanners en software tijdig aangepast te hebben aan deze wijziging.

Plantion

Royal FloraHolland heeft een overeenkomst met Plantion over het sleutelen van slotplaten van Royal FloraHolland stapelwagens op de locatie Plantion.

Van klokaanvoer en commerciële stromen (Connect) worden de slotplaten gesleuteld. Dit gebeurt één op één waarbij u een lege Royal FloraHolland stapelwagen terug ontvangt waarop uw slotplaat geklikt wordt. Meer informatie kunt u vinden op de website van Plantion: