Code- en prijslijst veilingfust

De code- en prijslijst van veilingfust biedt een overzicht van alle fustcodes en bijbehorende prijzen (excl. BTW). De prijzen van fust wijzigen in principe tweemaal per jaar (als daar aanleiding toe is) rond 1 januari en 1 juli. Als er door omstandigheden extreme prijsveranderingen zijn, is het echter mogelijk dat wij tussentijds een extra prijswijziging doorvoeren.

Prijzen vanaf 30 augustus 2021

Tussentijdse wijzigingen

  • Aanpassing prijsmodel eenmalige bloemendozen Amaryllis en Cymbidium (week 33).
  • Statiegeldverhoging Fc510 (week 35).

Archief Code- en prijslijst veilingfust

U kunt bovenstaande bestanden op A3-papier afdrukken.