Fotovoorschriften planten

Goede foto’s maken uw partij aantrekkelijker voor een steeds groter wordende markt. We veilen namelijk steeds meer digitaal. Een van de randvoorwaarden daarbij zijn goede productfoto’s die representatief zijn voor de te veilen partij.

Fotovoorschriften planten

Een foto is representatief als wat op de foto staat hetzelfde is als wat er geveild wordt. Denk hierbij aan:

 • Kleur(en) en samenstelling in het fust of op de stapelwagen.
 • Verkoopunit/verpakking (fust).
 • Aantal stuks per fust.
 • Eventuele individuele verpakking is zichtbaar (met of zonder hoes).
 • Rijpheidstadium op moment van veilen.

Algemene voorschriften

Foto's van planten moeten voldoen aan de volgende algemene voorschriften:

 • Als de plant breder is dan dat hij hoog is, levert u een liggende foto.
 • Als de plant hoger is dan dat hij breed is, levert u een staande foto.
 • Achtergrond en ondergrond hebben dezelfde kleur en zijn wit of lichtgrijs. Voor witte of lichte planten kiest u altijd voor lichtgrijs.
 • De planten beslaan ongeveer 2/3 van de foto (beeldvullend) en staan in het midden.
 • De foto is niet te donker. Zorg voor voldoende (dag)licht.
 • Het is een JPEG formaat.
 • Uw foto kan tot maximaal 5 MB worden aangeleverd.

Planten in fust

Deze fotovoorschriften gelden ook voor arrangementen in fust.

 • Kantel de tray of doos naar voren, zodat de voorste en achterste planten zichtbaar zijn.
 • Plaats een plant links van de tray (wordt de plant aangevoerd in een hoes, dan is dit een plant zonder hoes).

Een paar voorbeelden van planten in fust:

Plant in fust met hoes
Plant in fust zonder hoes
Arrangement in fust
Hangplant in fust

Planten zonder fust

Deze fotovoorschriften gelden ook voor decoratieartikelen.

Bij het maken van de foto's van planten zonder fust, gelden naast de algemene ook de volgende voorschriften:

 • Voer je het product aan met hoes, plaats dan een plant zonder hoes links van de plant met hoes.
 • Plaats een liniaal links naast de plant.

Een paar voorbeelden van planten zonder fust:


Plant zonder fust en zonder hoes
Plant zonder fust in hoes
Hangplant zonder fust

Planten gemengd in fust

Bij het maken van de foto van planten gemengd in fust gelden, naast de algemene ook de volgende voorschriften:

 • Plaats een plant links van de tray (wordt de plant aangevoerd in een hoes, dan is dit een plant zonder hoes).
 • Maak een duidelijke foto van het sortiment (alle verschillende kleuren, soorten of cultivars).

Enkele voorbeelden van planten gemengd in fust:

Plant gemengd in fust zonder hoes

Plant gemengd in fust met hoes

Pllanten op mixkarren/mix per laag

Deze fotovoorschriften gelden ook voor decoratieartikelen en arrangementen. Bij het maken van de foto's van planten op mixkarren of mix per laag, gelden naast de algemene ook de volgende voorschriften:

 • Maak een duidelijke foto van de stapelwagen, dit geeft een beeld hoe de belading is.
 • De gefotografeerde stapelwagen vult zoveel mogelijk de foto.
 • Bij een foto van een laag moet dit een foto van het bovenste bled zijn, zodat er een beter overzicht is van het product.
 • Maak een duidelijke foto van het sortiment (kleuren, soorten of cultivars).
 • Fotografeer het sortiment hetzelfde als de indeling van het bled. Bijvoorbeeld: van links naar rechts en van voor naar achter.

Een mixkar kan per laag bestaan uit verschillende producten of iedere laag kan een ander product bevatten. De foto's van deze mixkarren kun je op de volgende manieren aanleveren:


Mixkar complete stapelwagen


Foto Van Mix Per Laag

Mix per laag