Spelregels tijdelijke ontheffing BVO

Tot en met 31 december 2023 geldt een tijdelijke ontheffing van de betaling van de BVO basisprovisie. Dit geldt alleen voor handel op een handelsroute buiten de SEPA zone, waarvan de betaling (nog) niet door Royal FloraHolland kan worden ondersteund. Alle leden van Royal FloraHolland komen in aanmerking voor deze ontheffing. Hoe gaat dat precies in zijn werk?

Spelregels

  1. De tijdelijke ontheffing geldt voor transacties van leden van Royal FloraHolland, die:
  • rechtstreeks leveren aan een klant die gevestigd is buiten de SEPA-zone én
  • waarbij de transactie niet via Royal FloraHolland kan worden afgerekend.
De tijdelijke ontheffing geldt van 2021 tot en met 31 december 2023; met een mogelijkheid tot verlenging (na goedkeuring door de Ledenraad). Alleen bestaande BVO-stromen zijn vrijgesteld die het lid al eerder heeft opgegeven bij Royal FloraHolland. Nieuwe BVO-stromen krijgen alleen ontheffing op basis van aantoonbare productie-uitbreidingen. Leden moeten zelf ontheffing bij Royal FloraHolland aanvragen én volledige transparantie geven over hun BVO-stromen (geldt voor ieder lid). Het lid geeft nog steeds zijn volledige BVO (met en zonder ontheffing), gespecificeerd per koper, op. Leden hebben samen met Royal FloraHolland de inspanningsverplichting om de kopers via Royal FloraHolland te laten afrekenen. De leden door de gegevens van de koper aan Royal FloraHolland door te geven. Royal FloraHolland door er, samen met de leden, voor te zorgen dat de transacties uiteindelijk wel via Royal FloraHolland kunnen worden afgerekend.Leden, die ontheffing hebben gekregen, leveren jaarlijks een accountantsrapport met afnemersspecificatie op. Kleine kopers (< € 10.000 per jaar voor de betreffende kweker-kopercombinatie) kunnen gesaldeerd worden. Voor handel met kopers die niet aan het klantacceptatiebeleid van Royal FloraHolland voldoen, wordt geen ontheffing verleend.Het lid krijgt alleen ontheffing voor het betalen van BVO-basisprovisie (inclusief staffelkorting) en BBH-heffing. Er is géén ontheffing van de vermogensbijdrage. Royal FloraHolland behoudt ter zake uitdrukkelijk alle rechten voor, waaronder het recht om het beleid en/of de voorwaarden voor de tijdelijke ontheffing te allen tijde aan te passen, te wijzigen en/of in te trekken. Indien en voor zover het voornoemde beleid en/of de voornoemde voorwaarden in een bepaalde geval niet wordt voorzien, is Royal FloraHolland gerechtigd om in de geest van het beleid en/of de voorwaarden te handelen.

Welke handel valt er wel en niet onder?

Hieronder vind je een paar voorbeelden van handel die wel of niet onder de tijdelijke ontheffing vallen. Twijfel je of je in aanmerking komt? Vraag het jouw accountmanager.

VoorbeeldKoper en SEPA-zone OntheffingUitleg of voorwaarden
(Nederlandse) kweker levert via Duitse kweker aan klant in Turkije.BinnenNeeDuitse kweker bevindt zich binnen SEPA zone en kan via ons inkopen.
Kweker levert direct aan bijvoorbeeld Russische, Australische of Noord-Amerikaanse koper.BuitenJaVoorwaarde is dat het nu al opgegeven BVO is. Dit wordt gecontroleerd via het BVO-aandeel.
Kweker levert direct aan koper in Engeland.BinnenNeeEngeland is onderdeel van de SEPA-zone.
Israëlische kweker zet product af op lokale, Israëlische markt.BuitenJaVoorwaarde is dat het nu al opgegeven BVO is. Dit wordt gecontroleerd via het BVO-aandeel.
Afrikaanse kweker levert vanaf 2021 via Dubai (tussenconstructie) aan een Nederlandse exporteur.BuitenNeeOm sluiproutes te voorkomen, wordt gecontroleerd via het BVO aandeel.

Welke landen vallen binnen en buiten de SEPA-zone?

SEPA staat voor Single Euro Payments Area. SEPA is de standaard voor het betalingsverkeer in Europa. Hier doen 36 landen aan mee. Je vindt hier een actueel overzicht.

Hoe lang geldt de ontheffing?

Dit is een tijdelijke ontheffing van 2021 tot en met 31 december 2023 op niet-ondersteunde handelsroutes buiten de SEPA zone. Zodra Royal FloraHolland in 2022 og 2023 op een handelsroute wél diensten aanbiedt, bijvoorbeeld afrekenen, dan vervalt de ontheffing voor die handelsroute. Het voldoet daarmee aan de afrekenplicht en is een reguliere transactie geworden. De kweker betaalt dan BVO. Dat is nu bijvoorbeeld al het geval op de route Kenia - Saoedi Arabië.

Hoe vraag je ontheffing aan?

Je vraagt de ontheffing voorafgaand aan de BVO-transacties op de handelsroute per koper aan bij Royal FloraHolland via het aanvraagformulier. Dit formulier is op te vragen bij je accountmanager of Klant Contact Center. Als je ontheffing aanvraagt, moet je de BVO van het voorgaande jaar hebben opgegeven. In de ontheffingsaanvraag vul je in:

  • Gegevens van de kweker en de koper,
  • Reden van de aanvraag,
  • Het verwachte volume en omzet,
  • Sinds wanneer deze BVO-stroom bestaat.

Op welk moment vraag je ontheffing aan?

Je vraagt de ontheffing voorafgaand aan de BVO-transacties aan. Er wordt dan geen ontheffing meer verleend met terugwerkende kracht. Vanaf 2022 dien je ook een verlenging van de regeling aan te vragen, als je over 2021 een ontheffing hebt gehad. Je krijgt hierover bericht via je accountmanager.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Royal FloraHolland toetst of de koper buiten de SEPA-zone is gevestigd, niet via Royal FloraHolland kan afrekenen en aan ons klantacceptatiebeleid voldoet. Voor handel met kopers die niet aan ons klantacceptatiebeleid voldoen, wordt geen ontheffing verleend.
Ook vergelijkt Royal FloraHolland het BVO-aandeel (BVO met en zonder ontheffing) met voorgaande jaren. Bij sterke stijging van het BVO-aandeel of sterke daling van de totale bedrijfsomzet bij Royal FloraHolland vervalt de ontheffing, tenzij de kweker aanvaardbare en aantoonbare argumentatie (voorbeelden: herbeplanting, uitbreiding) overhandigt.
Na afronding van de toetsing, word je geïnformeerd of je aanvraag is goed- of afgekeurd.