Royal FloraHolland | Certificaat in het klokfront

Certificaat in het klokfront

Op de marktplaats maken we transparant hoe de producten die we aanbieden zijn geproduceerd. Certificaten die duurzame productie bevestigen, zijn daarvoor het middel.

Certificaat in het klokfront

Vanaf 19 december 2019 is de werkwijze voor het meegeven van een certificaat in het klokfront gewijzigd en vereenvoudigd. Hierdoor kunnen wij gevalideerde certificaat-informatie tonen op de klok en is de certificering van de kweker up-to-date en betrouwbaar. Hieronder lees je alle voor jou belangrijke informatie.

Automatisch vullen merendeel certificaten in EAB per 19 december 2019

De werkwijze voor het meegeven van een certificaat in de EAB is gewijzigd en vereenvoudigd. Tot nu valideerden en vulden wij alleen de certificaten MPS A/B/C en GlobalG.A.P. in. Overige certificaten vulde de kweker zelf in.

De EAB bij de klokaanvoer wordt vanaf 19 december automatisch gevuld met de certificaten bij binnenkomst van de partij. Wij vullen deze informatie in aan de hand van de informatie die we via Floricode krijgen van de betreffende certificerende organisatie. Hierdoor kunnen wij gevalideerde certificaatinformatie tonen op de klok en is de certificering van de kweker up-to-date en betrouwbaar.

In deze tabel lees je welke certificaten wij automatisch valideren en onder welke kenmerken.


Automatisch ingevuld (door Royal FloraHolland)Kenmerk waarde Kenmerk code Certificaat
K08 001MPS-GAP
K16 001GlobalG.A.P. Flowers & Ornamentals
S97 004MPS-A
S97 008MPS-B
S97 009MPS-C
S97 030MPS-A+
K15 001MPS-SQ
K22 001KFC Gold
K22 002KFC Silver
K27 001Florverde
K29 001EHPEA Gold
K29 002EHPEA Silver
K28 001ETI
K31 001Rainforest Alliance
K17 001MPS-Quality
K17 002MPS-Qualitree

Automatisch vullen en validatie geldt niet voor klein aantal certificaten

Omdat Floricode nog niet van al deze organisaties de certificaatinformatie ontvangt, vult de kweker in de EAB voor een aantal certificaten deze code nog zelf in.

In deze tabel lees je voor welke certificaten dit geldt. Ook voor de kweker zijn dit de kenmerken die je kunt gebruiken bij het invullen.

Zelf meegeven via EAB (door kweker)

Kenmerk waardeKenmerk codeCertificaat
K13 001NewWave
K13 002First Class
K13 003Premium Quality
K18003Biologisch
K18004Omschakeling naar biologisch
K19003GlobalG.A.P. Fruit and Vegetables
K20001MPS-Florimark Production
K21001PlanetProof
K24 001MPS-ProductProof
K32001GRASP
K33001 t/m 003Label Fair Flora (3 t/m 5 sterren)

Het certificaat FairTrade kunnen wij vanwege eisen vanuit Fairtrade niet tonen op de klok of in het aanbod.

K07 en andere gevulde kenmerken

Nu wij de certificaatgegevens automatisch in de EAB invullen, is het gebruik van de kenmerkwaarde K07 overbodig. Deze code gebruiken we niet meer op de klok. We verwijderen daarom deze ingevulde waardes. Dit geldt ook voor andere kenmerken die gevuld worden vanuit Royal FloraHolland. Als de kweker deze in de EAB invult, valideren wij deze en passen deze indien nodig aan. Vul je niets in? Dan doen wij dit voor jou.

Wat is de volgorde certificaten bij onvoldoende ruimte in het klokfront?

In overleg met diverse klanten en kwekers uit onze sector bepaalden we welke certificaten het belangrijkst zijn in de markt. Hieruit is de volgorde bepaald, waarin wij de certificaten tonen op de klok. Het certificaat met de hoogste prioriteit zie je als eerste. Als er onvoldoende ruimte op de klok is om alle certificaten te laten zien, dan tonen wij het certificaat met de laagste prioriteit niet op de klok.

Makkelijk selecteren in aanbod op certificaten

Alle geldige certificaten worden altijd in de aanbodregels bij elke partij getoond. Je kunt bij het doorlopen van het aanbod hierop selecteren en de gewenst partijen markeren.

Hieronder vind je het groen gearceerde blok in een overzichtelijk schema.

KenmerkOmschrijving
Potmaat15 cm
Min. planthoogte50 cm
Certificaten MPS-GAPMPS-GAP
Certificaten MPS Socialy QualifiedMPS-SQ
Certificaten MPS QualityMPS-Quality
MPS certificeringMPS-A+

De komende maanden werken wij via verschillende releases aan het tonen van certificaten in de meest optimale volgorde.

FSI status ook zichtbaar in klokfront

Vanaf 16 oktober 2021 is ook het FSI-logo zichtbaar op het klokfront. Als de kweker FSI-compliant is, valideren wij automatisch het FSI-logo in het klokfront. Wij voegen dit toe op nadrukkelijke vraag vanuit de markt. Steeds meer klokinkopers kopen namelijk in op basis van certificeringscriteria vanuit het Floriculture Sustainability Initiative (FSI). Door de toevoeging van het FSI-logo is direct zichtbaar of een kweker – afhankelijk van het productieland – de vereiste certificaten heeft om aan de minimale FSI-criteria te voldoen. In 2021 tonen wij dit logo op basis van de FSI2020 eisen. Vanaf 1 januari 2022 wijzigt dit en gelden de FSI2025 eisen om als FSI-compliant met het FSI-logo op het klokfront zichtbaar te zijn.

Waarom vraagt Royal FloraHolland om digitale milieuregistratie en milieucertificering bij het aanvoeren op de marktplaats?

Als coöperatie is ons gezamenlijke doel onze prachtige sector toekomstbestendig te houden. Daar hoort bij dat wij transparant zijn naar de markt over het productieproces van onze bloemen en planten. Zo laten we iedereen zien hoe onze producten zijn gekweekt. Tegelijkertijd worden we nauwlettend in de gaten gehouden door milieubewegingen en marktpartijen zoals retailers, en verwachten we aanscherpingen van milieuwet- en regelgeving. Dit willen we voorblijven door als sector te laten zien dat het goed zit met onze producten. Een van de manieren waarop we dit doen, is onze kwekers te stimuleren en te helpen zich te laten certificeren. Daarom vragen wij van iedere aanvoerder en kweker (lid of geen lid van de coöperatie) een digitale milieuregistratie en een marktconform milieucertificaat. Dit staat ook in de duurzaamheidsvoorschriften, behorend bij het veilingreglement.