Royal FloraHolland | Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen

Royal FloraHolland maakte in samenwerking met de VGB en het Verpact maatwerkafspraken over de uitvoering van de Afvalbeheerbijdrage. Dit is de vervanger van de Verpakkingenbelasting. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst. De afspraken zijn specifiek bedoeld voor de sierteeltsector.

De regeling vereenvoudigt de uitvoering van de Afvalbeheerbijdrage en beperkt de administratieve last voor de sector tot een minimum. De regeling voor bloemen en planten houdt onder andere rekening met het hoge exportpercentage door het toepassen van een kortingspercentage door de eerste schakel (kweker of importeur). Verpakkingen die aan producten worden toegevoegd en direct worden geƫxporteerd zijn onbelast. De verantwoordelijkheid voor en uitvoering van de aangifte blijft ongewijzigd bij de individuele producent c.q. importeur.

Aanmelden en aangifte

Kwekers en handelaren hebben de keuze om van deze collectieve regeling gebruik te maken. Voor veel sierteeltbedrijven biedt deelname aan de regeling grote voordelen. Je meldt je voor deelname individueel aan bij het Afvalfonds Verpakking. Als je je niet aanmeldt, geldt voor jou de algemene regeling.

Voor veel sierteeltbedrijven geldt dat zij zonder deelname aan de regeling wel bijdrageplichtig zijn en met deelname aan de regeling niet. In dit geval moet je wel de verklaring ondertekenen voor deelname aan de regeling, maar aangifte doen is vervolgens niet nodig.

Uitsluitend bedrijven die zonder het toepassen van het kortingspercentage ook onder de bijdragevrije drempel van 50.000 kilo blijven, hebben geen belang bij deelname aan de regeling.

Wil je deelnemen aan de regeling voor bloemen en planten, dan stuur je een ingevulde verklaring bloemen- en plantensector op aan het Verpact:

Aangifte vanaf 2024

Op deze pagina vind je alle informatie over aangifte doen vanaf 2024.

Aangifte over 2023

Op deze pagina vind je alle informatie over aangifte over 2023.