Contract support

Do you suspect that the other party’s delivery arrangements (buyer or grower) aren’t clear? Or are you hesitant to agree with an order confirmation drawn up by the other party? The Order and Risk Advice department can support you in drawing up or assessing floriculture contracts and order confirmations in direct trade.

Interested?
Contact us

Your benefits

  • Assistance in drawing up a contract, or in analysing a contract drawn up by another party.
  • Support in examining conditions (for delivery or otherwise) drawn up by the other party.
  • Advice on negotiating high-risk clauses in the contract or the conditions.

Hoe werkt het?

De ervaren Orderrisico-adviseurs van Royal FloraHolland hebben kennis van de sector en zijn gespecialiseerd in het opstellen van contracten onder Royal FloraHolland-voorwaarden en het doorlichten van contracten en/of orderbevestigingen onder andere voorwaarden. Wij adviseren u hoe u de onderhandeling over het contract kunt starten. Het doel hierbij is om te komen tot goede contractafspraken, waarmee beide partijen zich een goed beeld kunnen vormen van de te leveren producten met risico's die voor beide partijen overzichtelijk en dragelijk zijn.