De impact van ontwikkelingen in de markt op uw assortiment keuze

Category Management

Hoe ontstaan nieuwe doelgroepen voor bestaande en of nieuwe producten? Consultant Retail Services Patrick van den Bos vertelt over consumentengedrag en trends en hoe deze de markt veranderen.
Ook hebben we te maken met een marktsituatie, waarbij bijvoorbeeld energiekosten of personeelstekorten impact hebben op onze sector. We hebben hier vrij weinig grip op, maar de focus en strategie zal door de huidige situatie voor veel bedrijven in onze branche anders zijn dan gewenst en het is de vraag welke invloed deze keuzes hebben op het toekomstige aanbod (volume) en vraag in de markt.

Assortiment wat er niet is, kan de consument niet kopen en wat er wel is, moet aansluiten op de klantwens. Verandering in de markt biedt soms ook nieuwe mogelijkheden en inzichten. Ik wil me in deze rubriek richten tot een aantal trendontwikkelingen die kansen kunnen bieden op lange termijn.

Trendpiramide

Een trend is een reactie op wat er in de wereld gebeurd. Een verandering in de maatschappij biedt ruimte voor nieuwe trends en creëren nieuwe consumentenbehoeften Er zijn eigenlijk 3 type trends te onderscheidden. Een microtrend, maxitrend en een megatrend.
Een microtrend heeft een levensduur van ca 0 -5 jaar. Hebben een focus op een product en zijn vaak trends in de mode of kortstondige hypes.
Een maxitrend is meer een consumententrend die een gemiddelde levensduur hebben van 5-10 jaar en worden gevoed door verschillende microtrends.
De megatrend is een maatschappelijke trend en heeft een lange levensduur. En heeft een impact op vrijwel de gehele maatschappij. Denk hierbij aan digitalisering
Microtrend: Modebewust
Fashion is vaak een voorloper als het gaat om nieuwe trends. Deze zijn uiteindelijk voor een groot deel weer bepalend voor alle woontrends. Persoonlijk vind ik deze twee branches interessant om te volgen om in te kunnen schatten wat er op ons af gaat komen de komende jaren. Er zijn altijd wel een aantal grotere trendstromingen te ontdekken die mee kunnen helpen om richting te bepalen voor een product (ontwikkeling) of strategie.

Maxitrend: Bewuste consument
De consument wordt steeds bewuster in consumeren. Er worden steeds meer eisen gesteld aan de duurzaamheid, kwaliteit en maatschappelijke kanten van een product. In fashion zien we het consumentengedrag al sterk veranderen. Door deze veranderingen staan consumenten steeds meer open voor nieuwe spelers / producten in de markt die aan deze eisen voldoen en zijn daar ook bereid meer voor te betalen. We kunnen er niet omheen dat deze trend zich gaat ontwikkelen en dus ook kansen biedt in bijvoorbeeld productontwikkeling, verpakkingen en marketing en communicatieactiviteiten.

Megatrend: Gemakkelijk digitaal
Zoals in de rubriek van Daniel beschreven deze week is de ontwikkeling van het online kanaal spelers sterk groeiend . De verwachting is dat over ongeveer 10 jaar het supermarktmarktaandeel van online gegroeid is van 6% naar ca 20%. Welke impact heeft dit voor de impulsaankopen van bloemen en planten in fysieke winkels? En welke kansen en ontwikkelingen zijn er als sierteeltketens korter worden?

Voor iedere situatie en organisatie ligt er waarschijnlijk een andere uitdaging, wens en of strategie. Trends blijven dynamisch en niet altijd relevant. Maatschappelijke trends kunnen we niet veranderen, maar Ik blijf mijzelf verdiepen in alle ontwikkelingen die waardevol zijn en waar ik enigszins op in kan spelen.

Neem contact op

Heb je vragen en/of wens je met mij van gedachten te wisselen over trends en ontwikkelingen, dan hoor ik dat graag!
Bel mij via +316 10 92 12 36 of