Whitepaper kamerplanten

Whitepaper kamerplanten

Hiervoor voerden we een nieuw, grootschalig onderzoek uit onder consumenten in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Het Verenigd Koninkrijk namen we niet mee in het onderzoek. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er veel overeenkomsten zijn tussen de Engelse en de Nederlandse, Duitse en Franse consument.

Het nieuwe onderzoek laat zien welke associaties consumenten bij sierteeltproducten hebben. Ook maakt het onderzoek duidelijk aan welke doeleinden - of 'jobs' - ze bij een product denken.

De onderzoeksresultaten hebben wij verwerkt tot een Whitepaper. Hierin kunt u lezen over:

  • De zeven (nieuwe) associatieclusters
  • Verschillen tussen landen
  • Emotionele en functionele associaties
  • Groeiplatformen voor groene en voor bloeiende planten