Royal FloraHolland | De impact van de energie crisis op…

De impact van de energie crisis op bloemen en planten aankopen

Research Insights | Josephine Klapwijk

Sparren met Josephine?
Neem contact op
Iedereen heeft het erover; de energie crisis. Kwekers stoppen of schalen af, minder aanvoer, fluctuerende prijzen, kortom de sector is volop in beweging. Maar in hoeverre heeft de huidige economische situatie impact op de consument als het gaat om zijn of haar bloemen en planten aankopen? In de Consumenten Tracker* van Royal Floraholland zijn de afgelopen periode een aantal vragen over dit onderwerp gesteld. Onderstaande resultaten laten de consumenten stemming zien van de totale bloemen en planten kopende populatie van een land.

De huidige economische situatie (met hoge inflatie en prijsstijgingen) zorgde in de tweede helft van 2022 ervoor dat drie tot vier op de tien consumenten minder bloemen en/of planten zijn gaan kopen. Ongeveer de helft van de consumenten geeft echter aan dat de economische situatie hun aankoopgedrag niet heeft beïnvloed, deze consumentengroep bezuinigt eerder op grotere huishoudelijke uitgaven dan op bloemen en planten.
Qua koopfrequentie is het aantal consumenten dat minimaal een keer per twee weken snijbloemen koopt gedaald in 2022 ten opzichte van de voorgaande jaren. Bij planten is dit niet het geval. Wat in andere consumenten onderzoeken naar voren komt en wat hiervoor een mogelijke verklaring kan zijn is dat consumenten nu veelal een meer economische aankoop doen. Zo is er een lichte verschuiving zichtbaar van bloemen naar planten, met het idee dat deze langer mee gaan. Maar ook binnen de categorie planten wordt meer gekeken naar klein bloeiend en minder naar groot groen. Er lijkt dus een verandering in koopgedrag waarneembaar.
Belangrijke vraag is wat men de komende periode verwacht te gaan besteden. Ongeveer twee derde van de consumenten die recent snijbloemen of een plant hebben gekocht, geeft aan evenveel uit te gaan geven aan sierteeltproducten in de komende 3 maanden. Dit aandeel ligt lager in het Verenigd Koninkrijk waar relatief veel consumenten (24%) juist verwachten meer te gaan besteden.

Voor de consumenten die verwachten minder te besteden zijn bloemen en planten een luxe product en wil men deze uitgaven de komende tijd beperken, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor parfumerie, chocolade en kleding. Consumenten die zeggen evenveel te blijven besteden aan bloemen en planten; voor hen blijven bloemen en planten onderdeel van de wekelijkse boodschappen en ziet men het schrappen ervan niet als een noemenswaardige bezuiniging. Zij ervaren het kopen van bloemen en planten als een investering in een stukje geluk en welbevinden.

* De Royal Floraholland Consumenten Tracker is een registratief online onderzoek waarbij consumenten (18-75 jaar) in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wekelijks gevraagd worden naar hun bloemen en planten aankopen van de afgelopen 2 weken. Steekproefgrootte is 15.000 huishoudens per jaar per land.