Een digitaal veilige marktplaats

Digitalisering vraagt om een marktplaats die bestand is tegen aanvallen van cyber criminelen, aanvallen die steeds frequenter en geavanceerder worden. Daarom stelt Royal FloraHolland hoge security eisen aan haar digitale diensten en is er een team van security specialisten in dienst die dagelijks bezig zijn om dreigingsinformatie in de gaten te houden en die vaststellen welke aanvullende maatregelen er genomen moeten worden.

Welke maatregelen nemen we voor een digitaal veilige marktplaats?


Intern bewustzijn vergroten
Belangrijk onderdeel van de genomen maatregelen is het investeren in het bewustzijn van alle medewerkers, veel security incidenten beginnen immers bij het klikken op een link in een e-mail. De regelmatige campagne die we voeren werpen zijn vruchten af.

Partner van cyberweerbaarheidscentrum Greenport
Door de ketenafhankelijkheid (toelevering, teelt, handel) heeft de gehele sector er last van als één van de partners niet kan leveren door een cyberincident. Het verhogen van de cyberweerbaarheid binnen de sierteelt is daarmee een onderwerp waar iedereen een bijdrage aan moet leveren. Het bewustzijn bij kwekers, kopers en toeleveranciers is hierbij essentieel. Om hieraan bij te dragen is RFH één van de initiatiefnemers van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport. Dit initiatief zet zich in voor een digitaal veilig tuinbouwcluster. Samen met andere partijen werken we hiermee aan het verhogen van het bewustzijn en kennis. Aangesloten organisaties krijgen hulp bij het verbeteren van hun cyberveiligheid, onder meer door advies, het kunnen bijwonen van cybercafés, beschikbaarheid van experts en dreigingsinformatie waardoor de hele keten beter bestand gaat worden tegen aanvallen van cyber criminelen. Ga naar de website van het cyberweerbaarheidscentrum Greenport.

Coördinated Vulnerability Disclosure
Om onze systemen veilig te houden doen we ons uiterste best om te zorgen voor een goede, deugdelijke beveiliging ervan. We moedigen door middel van ons Coördinated Vulnerability Disclosure-beleid (verantwoorde openbaarmaking) ontdekkers van zwakke plekken en kwetsbaarheden aan deze bij ons te melden. En bij het vinden van een zwakke plek keren we een beloning uit. We kunnen op deze manier snel passende maatregelen treffen om de gevonden kwetsbaarheid te verhelpen. Lees meer over ons Coördinated Vulnerabilty Disclosure.