Sustainable Development Goals

De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn wereldwijd het kader voor duurzame ontwikkeling tot 2030. Ze moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Wij omarmen deze doelen. We leveren er vol overtuiging een bijdrage aan, omdat we goed rentmeesterschap belangrijk vinden en verantwoordelijkheid voelen voor huidige én toekomstige generaties.

Onze focus


SDG 6: Schoon water
Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

SDG 8: Waardig werk en economische groei
Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productieVerzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.

SDG 13: Klimaatactie
Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

SDG 17: Partnerschap om doelen te bereiken
Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Royal floraholland sdg 455x256px