Groen is meer dan mooi

Wij stimuleren ‘Groen is meer dan mooi’, als bijdrage aan leefbare, groene steden en groene gemeenschappen.

Groen biedt aanzienlijke voordelen voor mensen in steden. Dat was altijd al zo, maar de klimaatverandering heeft deze behoefte verder vergroot. Het kan steden helpen om hittestress te verminderen en water te bufferen bij extreme regenval.

Voor gebruikers van gebouwen is groen aantoonbaar goed. Kinderen leren beter in groene schoolklassen, ouderen voelen zich prettiger in een groene omgeving, in groene kantoren is de productiviteit hoger en het ziekteverzuim lager, en patiënten worden eerder uit het ziekenhuis ontslagen en hebben minder medicijnen nodig in een groene omgeving.

Goed voor mensen, goed voor de sector

Groeiend bewustzijn van ‘Groen is meer dan mooi’ dient twee belangen. Het is allereerst goed voor alle betrokkenen: stadsbewoners, schoolkinderen, ouderen, werknemers.

Maar het is ook goed voor onze sector. Kwekers kunnen de waarde van groen verzilveren door actief met dit gedachtengoed aan de slag te gaan.

Hoe pakken we dat aan?

  • Via onze Groene Agenda bouwen we met onze partners – zoals Wageningen University & Research – aan wetenschappelijke kennis en bewijs via onderzoek, projecten en programma’s.
  • We ontsluiten en delen deze kennis om inzichten en inspiratie te bieden voor de sector: met factsheets, een digitaal kennisportaal en door onze aanwezigheid tijdens bijeenkomsten en symposia.
  • We laten beslissers (zoals vastgoedpartijen) via ons netwerk en de politiek kennismaken met de baten van groen.

De Groene Agenda

Onderzoek is één van de zaken waarin De Groene Stad investeert. De waarde van leefbare, gezonde en attractieve steden onderbouwen we door regelmatig bij te dragen aan wetenschappelijke onderzoeken en publicaties.

In het kader van het Programma De Groene Agenda werken kennisinstellingen, universiteiten en ondernemers samen aan groene innovaties. De uitkomsten zijn samengevat in een serie factsheets die zijn gepubliceerd op www.degroenestad.nl Voor het onderstrepen van het belang van groen in stedelijke omgevingen is het van belang ook op internationaal niveau te communiceren.

Factsheets

Benieuwd naar de meerwaarde van groen? De Groene Agenda heeft in samenwerking met verschillende partijen meerdere factsheets ontwikkeld: