Nieuwe logistiek

We zijn gestart met de voorbereidingen op een grote en complexe transformatie van onze logistieke dienstverlening. We doen dit in kleine stappen waarbij we op een locatie per veilgroep overgaan.

De nieuwe manier van logistiek

We gaan van ons traditionele verdeelproces naar een nieuwe logistiek. We vormen ons huidige verdeelproces geleidelijk om naar vraaggestuurd orderpicken. Ook gaan we de logistieke afhandeling van de directe handel en klokhandel in een gecombineerd proces organiseren. Met deze nieuwe, gebundelde logistiek kunnen producten straks betrouwbaar en snel bij u worden afgeleverd.

We gaan van lokale verdeellogistiek naar ‘van tuin tot koperbezorging’ in tijdvakken. We veranderen het logistieke proces in kleine stappen. We gaan per locatie en per veilgroep over op de nieuwe logistiek. Pas daarna voegen we regie op transport stapje voor stapje toe. En met de ontkoppeling van logistieke en commerciële processen maken we het straks mogelijk om één logistiek proces te hanteren voor alle verkoopkanalen. Hiermee wordt het logistiek proces slimmer. Dat wil zeggen; minder logistieke bewegingen, minder kosten en een duurzamer proces.

Hoe werkt deze Nieuwe logistiek?

Aanvoerlogistiek

Bij aanvoerlogistiek kan de aanvoerder kiezen om zijn producten voor klok of directe handel door Royal FloraHolland op te laten halen in een tijdvak. Het voordeel hiervan is dat de aanvoerder wordt ontzorgd in de logistieke afhandeling, waardoor hij zijn focus volledig kan leggen op het product en de verkoop daarvan. In die logistieke afhandeling kunnen wij flexibel zijn; als de aanvoerder wil afwijken van zijn reguliere patroon, kunnen aanvullende logistieke opdrachten worden gegeven. En zo krijgt de aanvoerder meer regie op de logistieke afhandeling.

Logistiek op locatie

Zodra de producten op de locatie binnenkomen, starten wij ons logistieke proces (order picken). Met onze nieuwe logistiek hebben we minder transportbewegingen en worden de producten tussentijds niet aangeraakt. Daarmee verkleinen we de kans op schade. En zorgen we voor zo min mogelijk verlies van startkwaliteit.

Intervestigingslogistiek

Intervestigingstransport, oftewel het transport tussen de vestigingen van Royal FloraHolland. In opdracht van de aanvoerder kunnen we de producten neerzetten op de locatie waar de kopersvraag verwacht wordt. En kunnen wij de producten dus al dichter bij de koper plaatsen.