Samen groene innovaties stimuleren

Een leefbare, groene samenleving is ons doel. Dat doen we door met partners te werken aan diverse programma’s, zoals De Groene Agenda, wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022, Deltaplan Biodiversiteitsherstel en More Green Cities for Europe, en door een gezonde werkomgeving voor onze medewerkers te creëren.

Floriade Expo 2022

In 2022 vindt de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 plaats in Almere met het thema ‘Growing Green Cities’. Miljoenen internationale bezoekers maken hier kennis met ontwikkelingen op het gebied van groen, voedsel, gezondheid en energie. Royal FloraHolland is vertegenwoordigd in het tuinbouwteam van de Floriade. Ook zijn onze leden vertegenwoordigd in de Adviesraad Bloemen en Planten.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Een goede biodiversiteit helpt om de productie van sierteeltproducten toekomstbestendig te maken. Helaas kampen we in Nederland de laatste jaren met een sterke afname van de rijkdom aan planten en dieren. Daarom willen we graag bijdragen aan het herstel hiervan en zijn we partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Wij werken onder andere aan het programma De Groene Agenda en we geven invulling aan biodiversiteit op en rond de marktplaats van Royal FloraHolland.

Gezonde werkomgeving

Daarnaast willen we onze medewerkers, kwekers en klanten een duurzame en gezonde werkomgeving bieden. Met de bouw van het nieuwe kantoor Floradôme volgens de richtlijnen van BREEAM (een integraal duurzaamheidskenmerk) maken we deze ambitie concreet. Dit zie je onder andere terug in het gebruik van zonnepanelen, luifels, zonwering, energiezuinige verlichting, groene beplanting en gebruik van gerecycled materialen.

Greenovation Award

De internationale consument verwacht steeds meer een duurzaam product. Daarom stimuleren wij duurzame innovaties in de keten en reiken we jaarlijks tijdens de Trade Fair Aalsmeer de 'Greenovation Award' uit. De Greenovation Award staat voor de beste duurzame product- of conceptintroductie in de sierteelt van het betreffende jaar. Legt u ook de focus op duurzaamheid en bent u bezig met innoveren? Wellicht komt u dit jaar in aanmerking voor de Greenovation Award. Meld uw product aan via en zorg dat uw product of concept in de spotlight komt te staan!

De Groene Agenda

Met als visie 'Groen is meer dan mooi', leveren wij een bijdrage aan leefbare, groene steden en groene gemeenschappen. Dat doen we samen met Stichting De Groene Stad. Onderzoek is één van de zaken waarin De Groene Stad investeert. De waarde van leefbare, gezonde en attractieve steden onderbouwen we door regelmatig bij te dragen aan wetenschappelijke onderzoeken en publicaties.

In het kader van het Programma De Groene Agenda werken kennisinstellingen, universiteiten en ondernemers samen aan groene innovaties. De uitkomsten zijn samengevat in een serie factsheets die zijn gepubliceerd op www.degroenestad.nl Voor het onderstrepen van het belang van groen in stedelijke omgevingen is het van belang ook op internationaal niveau te communiceren.
Benieuwd naar de meerwaarde van groen? De Groene Agenda heeft in samenwerking met verschillende partijen meerdere factsheets ontwikkeld: