Een betrouwbare marktplaats

Onze kwekers werken hard voor mooie, kwalitatieve producten waar consumenten blij van worden. Producten die met respect voor mens en milieu worden geteeld. We vinden het belangrijk dat kopers en consumenten wéten dat het goed zit met onze producten.

Hier werken we op verschillende manieren aan. Enerzijds door onze kwekers te stimuleren en te helpen zich te laten certificeren, maar ook door met partners aan innovaties te werken als de Hortifootprint en gezamenlijk mensenrechtenrisico’s en milieurisico’s in de keten aan te pakken via het IMVO Convenant Sierteeltsector. Zo werken we samen aan een betrouwbare marktplaats en beschermen we de reputatie van onze producten, onze sector en onze gezamenlijke marktplaats.

Digitale milieuregistratie en milieucertificering

Digitale milieuregistratie en milieucertificering is een controleerbaar bewijs van onze duurzaamheidsinspanningen. Een bewijs waar steeds meer om wordt gevraagd door de overheid en door consumenten. Want verduurzamen is nodig voor onze toekomst. De toekomst van onze kwekers, onze coöperatie, onze sector en de wereld. Als coöperatie willen we onze kwekers hierbij helpen. Daarom stimuleren en ondersteunen we onze leden om zich te laten certificeren en zo te laten zien hoe duurzaam zij al produceren.

Floriculture Sustainability Initiative

Hierbij houden wij ons aan de certificeringscriteria (Basket of Standards) voor duurzaamheid vanuit het Floriculture Sustainability Initiative (FSI). In dit platform werken wij samen met telers, handel, retail, sectororganisaties, certificeringsinstellingen en maatschappelijke organisaties (ngo’s) aan een gezonde, vitale en duurzame internationale sierteeltsector. Het FSI stelt als doel dat in 2025 90% van alle bloemen en planten door de leden verhandeld en geproduceerd duurzaam is.

HortiFootprint

Het invoeren van een uniforme en ketengeaccepteerde standaard om de milieu-voetafdruk van tuinbouwproducten te berekenen op nationaal en internationaal niveau (hortifootprint). Op 20 juli 2020 presenteerde een consortium van Nederlandse bedrijven, waaronder Royal FloraHolland, het rapport ‘HortiFootprint Category Rules’ (HFCR). Dit rapport bevat rekenregels voor het berekenen van een ecologische voetafdruk van tuinbouwproducten voor zowel sierteelt als groente en fruit. Er wordt nu gewerkt om deze rekenregels ook op Europees niveau erkend te krijgen (FloriPEF).

IMVO Convenant Sierteeltsector

Veel van de bloemen en planten die je in de winkels vindt, worden over de hele wereld ingekocht en verhandeld. De complexiteit van de internationale waardeketen vraagt ​​om een ​​gezamenlijke inspanning om negatieve gevolgen voor mens en planeet te voorkomen of te beperken. Daarom hebben we samen met dertien andere partijen uit de sierteeltsector en vijf ‘steunbetuigers’ onze krachten gebundeld en het IMVO Convenant Sierteeltsector ondertekend. Het convenant heeft als doel om mensenrechtenrisico’s en milieurisico’s in de keten aan te pakken, zodat we een meer duurzame productie en handel in sierteelt kunnen creëren. Het convenant bouwt voort op het Floriculture Sustainability Initiative (FSI).

In 2020 zijn we aan de slag gegaan met het proces van due diligence volgens de internationale richtlijnen. We hebben bijgedragen aan de uitvoering van een gezamenlijke risicoanalyse voor de sector. Ook nemen we deel aan de werkgroep gewasbescherming en hebben we zitting in de stuurgroep van het convenant.

Plantenpaspoort

We hechten grote waarde aan het bieden van transparantie over onze bedrijfsvoering en het plantenpaspoort is daar een voorbeeld van. Sinds eind 2019 moeten alle planten, bloembollen en diverse zaden die binnen de EU verhandeld worden en bestemd zijn voor opplant of om geplant te blijven, verplicht voorzien zijn van een plantenpaspoort. Dit is opgenomen in de EU plantgezondheidsverordening. Het plantenpaspoort zorgt ervoor dat de identiteit en oorsprong bekend is van planten en plantaardig materiaal. Dit is belangrijk om uitbraken en mogelijke verspreiding van schadelijke ziekten en plagen te voorkomen en snelle tracering mogelijk te maken. Het plantenpaspoort is ook een officieel bewijs dat planten gecontroleerd zijn door de leverancier die verklaard dat ze geen schadelijke quarantaineorganismen (Q organismen) bevatten. Zo kunnen de planten vrij worden verhandeld in de EU zonder controles aan de landsgrenzen.

Alle aanvoerders van onze marktplaats zijn wettelijk verplicht hun planten te voorzien van een plantenpaspoort, anders kunnen wij de planten niet veilen. Het plantenpaspoort wordt fysiek aangebracht per kleinste handelseenheid, bijvoorbeeld op plantniveau (verplicht vanaf potmaat 10), tray of doos. Mede dankzij het plantenpaspoort kunnen onze kopers zonder zorgen planten inkopen op onze marktplaats.

Aanvoerders en kopers kunnen praktische informatie over het plantenpaspoort vinden op deze speciaal daarvoor ingerichte webpagina en op externe websites van De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NAK Tuinbouw en de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland.