Samen groene innovaties stimuleren

Een leefbare, groene samenleving is ons doel. Dat doen we door met partners te werken aan diverse programma’s. Denk aan De Groene Agenda, wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022, Deltaplan Biodiversiteitsherstel en More Green Cities for Europe. Daarnaast creëren we een gezonde werkomgeving voor onze medewerkers.

Floriade Expo 2022

In 2022 is in Almere de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022, met het thema ‘Growing Green Cities’. Miljoenen internationale bezoekers maken hier kennis met ontwikkelingen op het gebied van groen, voedsel, gezondheid en energie. Royal FloraHolland zit in het tuinbouwteam van de Floriade. Ook zitten onze leden in de Adviesraad Bloemen en Planten.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Een goede biodiversiteit helpt om de productie van sierteeltproducten toekomstbestendig te maken. Helaas neemt het aantal planten en dieren in Nederland sterk af. Daarom dragen we graag bij aan het herstel hiervan en zijn we partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Wij werken onder andere aan het programma De Groene Agenda. Ook geven we invulling aan biodiversiteit op en rond de marktplaats van Royal FloraHolland.

Gezonde werkomgeving

Daarnaast bieden we onze medewerkers, kwekers en klanten een duurzame en gezonde werkomgeving. Met de bouw van het nieuwe kantoor Floradôme volgens de richtlijnen van BREEAM (een integraal duurzaamheidskenmerk) maken we deze ambitie concreet. Dit zie je onder andere terug in het gebruik van zonnepanelen, luifels, zonwering, energiezuinige verlichting, groene beplanting en gebruik van gerecycled materialen.

Greenovation Award

De internationale consument verwacht steeds meer een duurzaam product. Daarom stimuleren wij duurzame innovaties in de keten. Jaarlijks reiken we tijdens de Trade Fair Aalsmeer de 'Greenovation Award' uit. De Greenovation Award staat voor de beste duurzame product- of conceptintroductie in de sierteelt van dat jaar. Leg je ook de focus op duurzaamheid en innoveer je? Misschien kom je dit jaar in aanmerking voor de Greenovation Award. Meld jouw product aan en zorg dat je product of concept in de spotlight komt te staan!

De Groene Agenda

Vanuit de visie 'Groen is meer dan mooi', leveren wij een bijdrage aan leefbare, groene steden en groene gemeenschappen. Dat doen we samen met Stichting De Groene Stad. Onderzoek is één van de zaken waarin De Groene Stad investeert. De waarde van leefbare, gezonde en attractieve steden onderbouwen we door regelmatig bij te dragen aan wetenschappelijke onderzoeken en publicaties.

In het kader van het Programma De Groene Agenda werken kennisinstellingen, universiteiten en ondernemers samen aan groene innovaties. De uitkomsten zijn samengevat in een serie factsheets die zijn gepubliceerd op www.degroenestad.nl. Om de noodzaak van groen in de stad te onderstrepen, is het van belang ook op internationaal niveau te communiceren.
Benieuwd naar de meerwaarde van groen? De Groene Agenda heeft in samenwerking met verschillende partijen meerdere factsheets ontwikkeld: