Een betrouwbare sierteeltmarktplaats

Onze kwekers werken hard voor mooie, kwalitatieve producten waar consumenten blij van worden. Producten die zij met respect voor mens en milieu telen. We vinden het belangrijk dat kopers en consumenten wéten dat het goed zit met onze producten.

Hier werken we op verschillende manieren aan. Door onze kwekers te stimuleren en te helpen zich te laten certificeren. Door met partners aan innovaties te werken als de Hortifootprint. En door gezamenlijk mensenrechtenrisico’s en milieurisico’s in de keten aan te pakken via het IMVO Convenant Sierteeltsector. Zo werken we samen aan een betrouwbare sierteeltmarktplaats en beschermen we de reputatie van onze producten, onze sector en onze gezamenlijke sierteeltmarktplaats.

Digitale milieuregistratie en milieucertificering

Digitale milieuregistratie en milieucertificering is een controleerbaar bewijs van onze duurzaamheidsinspanningen. Een bewijs waar consumenten en overheid steeds vaker om vragen. Want verduurzamen is nodig voor onze toekomst. De toekomst van onze kwekers, onze coöperatie, onze sector en de wereld. Als coöperatie helpen we onze kwekers hierbij. Daarom stimuleren en ondersteunen we onze leden om zich te laten certificeren en zo te laten zien hoe duurzaam zij al produceren.

Floriculture Sustainability Initiative

Hierbij houden wij ons aan de certificeringscriteria (Basket of Standards) voor duurzaamheid vanuit het Floriculture Sustainability Initiative (FSI). In dit platform werken wij samen met telers, handel, retail, sectororganisaties, certificeringsinstellingen en maatschappelijke organisaties (ngo’s) aan een gezonde, vitale en duurzame internationale sierteeltsector. Het FSI stelt als doel dat in 2025 90% van alle bloemen en planten door de leden verhandeld en geproduceerd, duurzaam is.

HortiFootprint

Het invoeren van een uniforme en ketengeaccepteerde standaard om de milieu-voetafdruk van tuinbouwproducten te berekenen op nationaal en internationaal niveau (hortifootprint). Op 20 juli 2020 presenteerde een consortium van Nederlandse bedrijven, waaronder Royal FloraHolland, het rapport ‘HortiFootprint Category Rules’ (HFCR). Dit rapport bevat rekenregels voor het berekenen van een ecologische voetafdruk van tuinbouwproducten, voor zowel sierteelt als groente en fruit. Er wordt nu gewerkt om deze rekenregels ook op Europees niveau erkend te krijgen (FloriPEF).

IMVO Convenant Sierteeltsector

Veel van de bloemen en planten die je in de winkels vindt, worden over de hele wereld ingekocht en verhandeld. De internationale waardeketen is complex. Dat vraagt ​​om een ​​gezamenlijke inspanning om negatieve gevolgen voor mens en planeet te voorkomen of te beperken. Daarom bundelden we samen met dertien andere partijen uit de sierteeltsector en vijf ‘steunbetuigers’ onze krachten en ondertekenden we het IMVO Convenant Sierteeltsector. Het convenant heeft als doel om mensenrechtenrisico’s en milieurisico’s in de keten aan te pakken. Zo creëren we een meer duurzame productie en handel in sierteelt. Het convenant bouwt voort op het Floriculture Sustainability Initiative (FSI).

In 2020 gingen we aan de slag met het proces van due diligence volgens de internationale richtlijnen. We droegen bij aan de uitvoering van een gezamenlijke risicoanalyse voor de sector. Ook nemen we deel aan de werkgroep gewasbescherming en hebben we zitting in de stuurgroep van het convenant.

Plantenpaspoort

We hechten veel waarde aan transparantie over onze bedrijfsvoering. Het plantenpaspoort is daar een voorbeeld van. Sinds eind 2019 is het plantenpaspoort verplicht voor alle planten, bloembollen en diverse zaden die binnen de EU verhandeld worden en bestemd zijn voor opplant of om geplant te blijven. Dit is opgenomen in de EU plantgezondheidsverordening. Het plantenpaspoort zorgt voor duidelijkheid over de identiteit en oorsprong van planten en plantaardig materiaal. Dit is belangrijk om uitbraken en mogelijke verspreiding van schadelijke ziekten en plagen te voorkomen, door snelle tracering. Het plantenpaspoort is ook een officieel bewijs dat planten gecontroleerd zijn door de leverancier. Deze verklaart hiermee dat de planten geen schadelijke quarantaineorganismen (Q organismen) bevatten. Zo kunnen de planten vrij worden verhandeld in de EU zonder controles aan de landsgrenzen.

Alle aanvoerders van onze sierteeltmarktplaats zijn wettelijk verplicht hun planten te voorzien van een plantenpaspoort. Zonder kunnen wij de planten niet veilen. Het plantenpaspoort wordt fysiek aangebracht per kleinste handelseenheid, bijvoorbeeld op plantniveau (verplicht vanaf potmaat 10), tray of doos. Mede dankzij het plantenpaspoort kopen onze kopers zonder zorgen planten op onze sierteeltmarktplaats.

Aanvoerders en kopers vinden praktische informatie over het plantenpaspoort op deze speciaal daarvoor ingerichte webpagina en op externe websites van De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NAK Tuinbouw en de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland.