Minimale CO₂-uitstoot

Wij streven ernaar stroom en warmte te gebruiken op onze marktplaats zonder dat bij de productie daarvan CO₂ vrijkomt. De reden hiervoor is simpel: wij willen niet dat ons bestaan bijdraagt aan klimaatverandering. We werken daarom aan het minimaliseren van onze CO₂-voetafdruk.

We maken gebruik van 100% groene, gecertificeerde stroom, zonne-energie en zijn aangesloten op een aardwarmtebron. We blijven onderzoeken hoe we het energie- en warmteverbruik in onze gebouwen en de bedrijfsvoering kunnen verminderen.

Zonne-energie

In totaal liggen er ongeveer 25.000 zonnepanelen op onze daken. Hiermee dekken we jaarlijks 6,5% van het eigen stroomgebruik af, wat een CO2 besparing oplevert van 3000 ton. Dit is gelijk aan 4,7% van onze CO2-uitstoot.

Aardwarmte

Royal FloraHolland is initiator en deelnemer aan het geothermieproject Trias Westland. Vanaf 2021 gebruiken we in Naaldwijk aardwarmte als duurzame vorm van energie, onder andere voor het verwarmen van de fustwasinstallatie. Hierdoor daalt op jaarbasis in Naaldwijk het gasverbruik met circa 16% en realiseren we een daling van de CO2-uitstoot van 1.200 ton (5% van CO2-uitstoot Naaldwijk).

Floradôme

In het nieuwe Floradôme staat duurzaamheid en verbinding met de sector en medewerkers centraal. Het gebouw oogt niet alleen groen, het ís heel groen. Dat komt door circulair grondstoffengebruik, laag energiegebruik en aandacht voor biodiversiteit. Door het skelet en schil van het oude kantoor in het geheel te hergebruiken, is veel CO2 bespaard ten opzichte van een volledig nieuw gebouw. Om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden, wekken we in Floradôme duurzame energie op én maken we geen gebruik van fossiele brandstoffen. Het gebouw heeft Energielabel A+ en voldoet aan de Very Good certificering van BREEAM (een integraal duurzaamheidscertificaat).