Royal FloraHolland | Nieuwe kandidaten Ledenraad

Nieuwe kandidaten Ledenraad

De Voordrachtscommissie heeft zeven kandidaten voorgedragen voor benoeming als Ledenraadslid per 1 januari 2024: Eloy Bies, Luuk van der Burg, Stefan de Frankrijker, Rob ten Have, Bastian van den Hoogen, Patrick van Paassen en Willem van der Voort. De Ledenraadsverkiezingen vinden plaats van 29 november tot en met 6 december 2023. Dan kunnen alle leden van Royal FloraHolland online hun stem uitbrengen.

Hoe werkt de in- en uitstroom van de ledenraad?

Per 1 januari 2019 is de nieuwe Ledenraad van start gegaan met 42 leden. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Daarna kunnen ze worden herbenoemd voor nog eens vier jaar. In een uitzonderlijke situatie is een verlengde herbenoeming van twee keer twee jaar mogelijk. De Voordrachtscommissie toetst of er sprake is van een uitzonderlijke situatie en er voldoende motivatie is om iemand voor te dragen voor verlengde herbenoeming.

Om te voorkomen dat de hele Ledenraad straks ineens uit allemaal nieuwe gezichten bestaat, is een Rooster van Aftreden vastgesteld. Zo wordt de in- en uitstroom over de komende jaren gelijkmatig verdeeld. Volgens dit rooster worden nu drie leden voorgedragen voor herbenoeming. Zij zijn herkiesbaar voor nog eens vier jaar. Twee leden worden voorgedragen middels de verlengde herbenoeming. Zij zijn herkiesbaar voor nog eens twee jaar.

Vier leden treden volgens het rooster van aftreden uit de Ledenraad. Het uitgangspunt blijft dat de Ledenraad uit 35 tot 45 leden bestaat en een goede afspiegeling is van het ledenbestand. Ledenraadsleden kunnen er ook zelf voor kiezen om tussentijds af te treden.

Wat betekent dit voor de Ledenraad in 2024?

Instroom
De Voordrachtscommissie heeft na een zorgvuldige selectie zeven nieuwe leden uitgekozen. Zij worden voorgedragen voor benoeming tot lid van de Ledenraad per 1 januari 2024. De kandidaten zijn:
 • Eloy Bies, regio Losser / Duitsland
 • Luuk van der Burg, regio Aalsmeer
 • Stefan de Frankrijker, regio Oostland
 • Rob ten Have, regio Westland
 • Bastian van den Hoogen, regio Brabant / Kenia / Ethiopië / Colombia
 • Patrick van Paassen, regio Westland
 • Willem van der Voort, regio WestlandHerbenoeming
Voor herbenoeming gaat het om de volgende personen die dus op dit moment al in de Ledenraad zitten:
 • Peter Smak
 • Gerrit Vermöhlen
 • Steef Meewisse

Verlengde Herbenoeming
Voor de verlengde herbenoeming gaat het om de volgende personen die dus op dit moment al in de Ledenraad zitten:
 • Arnoud van der Knaap
 • Peter Varekamp

Het vervolg op een rij
Vanaf 29 november tot en met 6 december kunnen leden op afstand (online) stemmen.

De kandidaten worden benoemd als een meerderheid van de uitgebrachte stemmen op hem of haar positief (voor) is. Tijdens de Ledenbijeenkomst, op de Dag van de Coöperatie op 7 december 2023, worden de nieuwe Ledenraadsleden officieel bekend gemaakt. Volgend jaar is er weer een nieuwe mogelijkheid voor leden om zich kandidaat te stellen voor de Ledenraad.

Meer weten?