Update juli 2021: enquête voor aanvoerders over het verbeteren van de aanvoerinformatie

19 augustus 2021
Floriday
Veilen
Royal floraholland ambitie qualily 06
Het verhogen van de betrouwbaarheid van de productinformatie en -foto’s is van cruciaal belang voor het goed functioneren van de marktplaats en voor het verbeteren van de inkoopbeleving van kopers bij het veilen. Door intensivering van de controles wordt de productinformatie al beter, maar er moet nog veel meer verbeteren. Daar werken we aan.
In mei hebben we aan inkopers gevraagd hoe Royal FloraHolland de betrouwbaarheid van aanvoerinformatie kan verbeteren. Veel inkopers hebben ons waardevolle input gegeven, waarover wij u in de update van juni hebben geïnformeerd. Ook willen we graag van aanvoerders input ontvangen op dit onderwerp. Recent is een enquête aan alle aanvoerders uitgestuurd met vragen over onder andere de huidige wijze van coderen, controleren en reclameren. Heeft u deze enquête niet ontvangen? Neem dan contact op met het Klant Contact Center.

Vooruitblik: waar werken we nog aan?

De afgelopen maanden zijn er flinke stappen gezet om de betrouwbaarheid van productinformatie en -foto's te verbeteren. Zo is het aantal kwaliteitscontroles geïntensiveerd en helpen wij kwekers om de door hen aangeleverde productinformatie te verbeteren. Eind juni is RFH photo onder plantenkwekers geïntroduceerd. Met deze app kunnen kwekers met gemak hoogwaardige productfoto's maken. Ook is het met deze app mogelijk om meer foto's van een product of productkar te maken. Daarnaast versimpelen we het reclamatieproces stap-voor-stap en is de Quality Index recent vernieuwd.
De vernieuwde Quality Index geeft weer hoeveel procent van de partijen foutloos wordt aangevoerd door een aanvoerder. Met deze score kunnen aanvoerders zich onderscheiden op betrouwbaarheid. Voor inkopers is het een hulpmiddel bij selectie en inkoop van hun producten. Dit najaar ontvangt u meer informatie over het toekomstige beleid betreffende de scoretoekenning. Dan vertellen wij u ook meer over hoe wij op termijn willen omgaan met het belonen van betrouwbare aanvoerders en het sanctioneren bij onbetrouwbare aanvoerinformatie.

Wist u dat...

In de maand juli bij planten 32% meer fotocontroles hebben plaatsgevonden? Om inkopers in de overgang naar beeldveilen te helpen welke foto's overeenkomen met het aangeleverde product, plaatsen wij rode kruizen op het klokfront. In juli zijn er n.a.v. de extra fotocontroles 12% meer rode kruizen op het klokfront geplaatst.
  • Het reclameren via Whatsapp wordt opgeschaald omdat inkopers enthousiast zijn over deze manier van klachtenafhandeling?
  • In de maand juli 75% van het aantal reclamaties afkomstig was van aanvoerders met een B- of C-score op de Quality Index?
  • Steeds meer aanvoerders naar tevredenheid gebruik maken van RFH photo? Ook wordt de app sinds kort getest door een aantal kopers. Zij bekijken de productfoto's tijdens het veilen op een tweede scherm. De eerste reacties zijn positief.

Maandelijks dashboard

210811 EK RFH Landelijk veilen kwaliteit klantbeleving dashboard juli 16 9
Met dit dashboard geven we u maandelijks een inkijkje in de statistieken over de betrouwbaarheid van productfoto's, van productinformatie en het aantal reclamaties. Klik op de afbeelding om alle informatie goed te kunnen lezen.